Pilotinfo

Battle of Britain Memorial Flight poprvé v ČR

Přidáno: 30. Březen 2011Autor:

Ze základny RAF Coningsby v Lincolnshiru se naší zem a Aviatickou pouť 2011 poprvé chystají navštívit stroje historické letky Královského letectva, Battle of Britain Memorial Flight (BBMF). O účast válečných strojů, které tento útvar RAF provozuje, jsme usilovali pro AP již řadu předchozích let. Nejblíže úspěchu stál rok 2000, kdy byla již na spadnutí účast Dakoty, avšak pro vytíženost na vzpomínkových akcích invaze Spojenců v Normandii, došlo nakonec z britské strany k alternativní nabídce v podobě dvou stíhaček Tornado F.3 od 56. squadrony. Nyní se věci konečně pohnuly a pokud vše vyjde, jak dojednáno, objeví se v  premiéře divákům AP2011 na pardubickém letišti, stíhací Hawker Hurricane Mk.IIC, Spitfire (konkrétní letoun ještě není upřesněn) a výsadková Dakota Mk.III. Toť prozatím suché konstatování, avšak nelze přejít bez povšimnutí význam BBMF.

Od založení jednotky je zde zařazen létající i pozemní personál v aktivní službě. Piloti a další letci palubních odborností pocházejí od útvarů RAF a svůj volný čas vyplňují po letovou sezónu (duben až říjen) aktivitami, při účasti na významných událostech Koruny, též ale na vzpomínkových akcích a leteckých dnech, zejména po britských ostrovech. Jde o regulérní útvar Královského letectva, jemuž v současnosti velí Squadron Leader Ian Smith s 6 000 nalétanými hodinami, ale i další piloti s tísícovkami hodin na kontě platí za jedny z nejzkušenějších. O bezvadný provoz letounů se stará tým techniků na plný úvazek. Být zařazen k BBMF, či do Display teamu RAF na současných typech, skupinu Red Arrows nevyjímaje, patří k jistému ocenění pilotních zkušeností jednotlivců a též k vysoké prestiži.

Vznik této historické letky se oficiálně datuje 11. 7. 1957 na základně Biggin Hill, pod původním názvem Historic Aircraft Flight. Za jeho zformování se zasloužil účastník bitvy o Británii, tehdy již Wing Commander Peter D. Thompson DFC, který v bitvě bojoval na Hurricanech u 32. a 605. squadrony. V době, kdy bylo RAF kompletně vyzbrojeno proudovou bojovou technikou, nebylo zprvu snadné nalézt vhodné stroje, které by mohly zastupovat odpovídající stíhací typy (Hurricane a Spitfire) každého 15. září, při oslavách Dne bitvy o Británii. Po ruce měl zprvu poslední provozovaný Hurricane IIC (LF363), držený u staniční letky v Bigginu a tři Spitfiry PR.XIX (PM631, PS853 a PS915), vyřazené aktuálně od meteorologického Temperature and Humidity Monitoring flightu na stanici RAF Woodvale. Dalším přírůstkem se záhy staly další tři uskladněné Spitfiry LF XVI TE330, TE476 a SL574, které však bylo nutné uvést do letuschopného stavu. Thompsonovo snažení přineslo první ovoce již 15. září 1957, kdy se v průletu nad westminsterským opatstvím představily Hurricane LF363 a Spitfire TE330. Tento stav však neměl dlouhého trvání. Dva Spitfiry XVI postihly následné havárie a zbylý TE330 byl darován do USA.

Rok 1958 se nesl ve znamení změn. V únoru je útvar přejmenován na Battle of Britain Flight a dvakrát se stěhuje. Nejprve do North Wealdu a dále do Martlesham Heathu. Situace nevypadala po několik let nijak růžově. Od jednotky jsou dislokovány dva Spitfiry XIX, čím je od konce  roku 1961 zredukován park pouze na stroje LF363 and PM631. Zlepšení nastalo po přesunu z Horsham St. Faith do Coltishallu (hr. Norfolk). V dubnu 1964 je BBF vrácen griffonový Spitfire PS853 a v září následujícího roku je firmou Vickers-Armstrong věnován Spitfire VB AB910. Posilování stavu nastalo roku 1969 po natáčení filmu Bitva o Británii, kdy je převzat opravdu vzácný Spitfire IIA P7350. Je jediným toho typu provozovaným strojem na světě, který od srpna do října 1940 bojoval v řadách 266. a 603. squadrony. K datu 1. 6. 1969 je zaveden konečný název jednotky Battle of Britain Memorial Flight a přírůstky dále pokračují. Firma Hawker Siddeley věnuje v březnu 1972 Hurricane IIC PZ865 a v listopadu 1973 je sem ze základny Waddington převeden čtyřmotorový bombardér Avro Lancaster I (PA474). V březnu 1976 se BBMF přesunul na své dosavadní působiště do Coningsby. Jako technický a navigační doprovodný stroj přibyl v dubnu 1985 malý dopravní DH Devon, jehož místo od roku 1993 převzala Dakota ZA947. Konečně poslední z tří Spitfirů XIX (PS915), s nimiž flight začínal se po letech v dubnu 1987 opět vrátil k BBMF po zrestaurování u British Aerospace.

Skutečnost, že útvar nabýval na početní síle, přinášela s sebou i zvýšené požadavky na průlety historických skupin i prezentace jednotlivých strojů. Pokud v předchozích dekádách mohla veřejnost spatřit za sezónu letouny BBMF na desítkách akcí, potom již roku 1992 participovaly při 150 příležitostech a na 500 vzrostla tato frekvence roku 1996. Velmi nepříjemně se do historie zapsalo 11. září 1991, když při letu na ostrov Jersey, nastaly potíže s motorem u Hurricanu LF363 a z výfuků začal vycházet hustý dým. Pilot pohotově nouzově přistál ve Witteringu a stačil kabinu opustit dříve, než celý letoun vzplál. Zrestaurování se ujala firma HFL v Audley Endu a znovuzrozený Hurricane tak mohl v září 1998 opět vzlétnout. Nebylo to však zadarmo a prostředky na úhradu prací vyřešil odprodej Spitfiru PS853 firmě Rolls-Royce, která o svůj přišla v důsledku fatální havárie. Za poslední období získal BBMF další dva Spitfiry. Od listopadu 1997 je to stroj verze LF IXC (MK356), který sloužil během invaze do Francie u 443. kanadské squadrony ve Fordu a je tak dalším exemplářem s potvrzenou účastí na jedné z klíčových operací RAF za 2. svět. války. Na své dokončení a zalétání čeká Spitfire LF XVIE (TE311) s kapkovitou kabinou v markingu 74. squadrony 2. taktické armády RAF, operující koncem války při postupu Spojenců z dobytých základen v Holandsku.

Zatím nejdále se stroje BBMF vypravily v červnu 2008 a to do Polska, kde se účastnily Spitfire AB910 a Dakota letecké show Air Picnic Góraszka. Nicméně hlavním polem působnosti jednotky představuje území Británie. Mezi prestižními událostmi jsou zahajovací průlety trojice Lancaster, Hurricane, Spitfire nad Londýnem u příležitosti narozenin panovnice a další je tradiční Den bitvy o Británii. Již od počátku sedmdesátých let jsou na letounech obměňována barevná schémata i označení a pro nás může být poctou, že jeden z Hurricanů BBMF nosil v minulých létech zbarvení strojů dvou čs. stíhacích es, Sgt. Josefa Františka a F/Lt. Karla Kuttelwaschera.

Autor: Zdeněk Hurt

Formace Spitfirů

Tematicky související články

Leave a Reply