Pilotinfo

Kbelské letecké muzeum zítra zahajuje novou sezónu

Přidáno: 26. Duben 2013Autor:

Letecké muzeum Kbely otevře své brány do letošní muzejní sezóny již zítra, tedy  sobotu 27. dubna v 10 hodin. Součástí zahajovacího dne bude také vernisáž nové výstavy, která je věnovaná nacistické letecké výrobě na území tehdejšího Protektorátu a v oblasti Sudet.

Výstava se nazývá LETECKÁ VÝROBA NA ÚZEMÍ ČECH A MORAVY V LETECH 1939 – 1945 a představí spíše méně známou, ale pozoruhodnou kapitolu protektorátní historie. Expozice bude umístěna v hangáru č. 40, který je z celkem pěti kbelských muzejních hangárů největší a jsou v něm vystavena především letadla a letecký materiál z období po roce 1945. V rámci otevíracího dne bude zájemcům umožněn vstup do vnitřku vrtulníku Mi-8 a také do kabiny dopravního letadla An-26.

Prakticky ihned po okupaci zbytků předválečného Československa v březnu 1939 začali nacisté využívat a proměňovat výrobní potenciál Protektorátu tak, aby co nejvíce vyhovoval jejich potřebám. Nacisté získali bez boje nejen mnoho zbraní a dalšího vojenského materiálu, ale i významná zbrojní centra: plzeňskou Škodovku, zbrojovku v Brně, ČKD v Praze a další důležité podniky. Protektorát Čechy a Morava byl začleněn do soukolí německé válečné mašinérie a německý zbrojní průmysl tak vzrostl nejméně o dvacet procent. Týkalo se to samozřejmě i leteckého průmyslu – továren a firem Aero, Letov, Avia a dalších.

Záměrem výstavy je představit tuto oblast a uvést také některé dosud méně známé skutečnosti z letecké výroby a výzkumu na našem území v letech okupace. Nejedná se o plný výčet všech aktivit, pouze o poukázání na vybrané záležitosti se zvláštním zřetelem k výrobě v oblasti Prahy. Výstava nastiňuje nebývalou mobilizaci lidských i materiálních zdrojů v letecké výrobě, která do té doby neměla u nás obdoby.

Šlo skutečně o produkci nebývalých rozměrů – jak u tradičních a zavedených výrobců, tak u nově vzniklých, případně u těch, kteří se dosud tímto segmentem nezabývali, ale byli okolnostmi donuceni. Kupříkladu i bývalé textilky nyní vyráběly součásti do letadel. Výhodou bezesporu byla skutečnost, že továrny ležely daleko od fronty a v počátcích války nebyly nijak ohrožovány.

V Protektorátu či v Sudetech se kompletovala i některá konkrétní letadla. Kupříkladu ve vysočanském závodě Aero se stavěla letadla Siebel Si 204, která sloužila jako cvičná a dopravní. Letov vyráběl cvičné stroje Arado Ar 96. V Chebu a Českých Budějovicích probíhala finální montáž proslulého proudového stroje Messerschmitt Me 262. V podzemní továrně Diana, přesněji ve třech železničních tunelech na nedokončené trati z Tišnova do Křižanova, ale i na jiných místech, pak docházelo k výrobě letounů Messerschmitt Bf 109.

Vedle této tematiky je na výstavě zachyceno i to, jakým způsobem se síly bojující proti nacistům snažily leteckou výrobu na území Čech a Moravy poškodit či zlikvidovat. Expozice mapuje některé letecké útoky na vojenské a průmyslové cíle v Sudetech a Protektorátu, je zde zobrazen i odpor českých techniků a dělníků proti nacistickému režimu.

Výstava představuje také mnoho unikátních exponátů, které se doposud ukrývaly v depozitářích.

Výroba cvičných letounů Arado 96 pro nacistickou Luftwaffe v pražském Letově

Výroba cvičných letounů Arado 96 pro nacistickou Luftwaffe v pražském Letově

Tematicky související články

Leave a Reply