Pilotinfo

Air Advisor Team Pre-deployment Training (výcvikový program vrtulníkových instruktorů) – Ostrava

Přidáno: 16. Duben 2012Autor:

Ve dnech 16. až 20. dubna 2012 probíhá v prostorách společnosti Helicopter Training Point (HTP) Ostrava CZ, a.s. na mezinárodním letišti v Ostravě – Mošnově první běh výcvikového programu tzv. Air Advisor Team (AAT) Pre-deployment Training letových osádek a pozemních specialistů českých a chorvatských ozbrojených sil, kteří v jeho průběhu absolvují standardizační přípravu na plnění úkolů vrtulníkových instruktorů v misi ISAF v Afghánistánu. Dvouletý program se skládá ze šesti kurzů, z nichž každý je rozdělen na dvě části. První blok v délce jednoho týdne probíhá na trenažéru (tzv. simulátor letových postupů) v ČR. Na něj navazuje cca třítýdenní praktický letecký výcvik v chorvatském Zadaru. Výcvikový program je zaměřen zejména na standardizaci operačních postupů pro používání vrtulníků Mi-17/171 a sjednocení způsobů provádění instruktáže pro příslušníky afghánských vzdušných sil.

Realizaci výcvikového programu umožnila finanční pomoc poskytnutá v rámci mezinárodní iniciativy Multinational Helicopter Initiative (prostředky v souhrnné výši 1 milionu EUR poskytlo Dánsko a Norsko). Vzhledem k tomu, že nedostatek standardizace při působení týmů AAT na území Afghánistánu je vnímáno jako širší problém, projevují zájem o zapojení do programu další země, a to jak formou přímé účasti ve výcvikovém programu, tak ochotou podpořit projekt finančně.

Programu AAT Pre-deployment Training přikládá ČR velký význam také z pohledu budoucího rozvoje vrtulníkových schopností. Na základě úspěšně se rozvíjející vícestranné spolupráce připravuje ČR projekt výstavby mezinárodního centra leteckého výcviku (MATC – Multinational Aviation Training Centre). Předpokládá se, že svůj zájem k zahájení reálných kroků k výstavbě MATC vyjádří ministři obrany zainteresovaných zemí podpisem politické deklarace (Letter of Intent) na summitu NATO v Chicagu koncem května 2012. ČR považuje tento projekt za konkrétní příklad řešení otázek výstavby vojenských schopností v duchu alianční iniciativy Smart Defence.

 

 

Tematicky související články

Leave a Reply