Pilotinfo

Systém vlastní ochrany letounů CASA stále nefunguje, armáda bude dál jednat s dodavatelem

Přidáno: 01. Únor 2013Autor:

Ve čtvrtek 31. ledna 2013 byly s nevyhovujícím výsledkem ukončeny opakované vojskové zkoušky systému vlastní ochrany DAS letounů CASA C-295M. Systém vykazuje stále v některých parametrech hodnoty neodpovídající specifikaci, proto také Ministerstvo obrany DAS dosud nepřevzalo a neuhradilo. Za prodlení navíc nabíhají dodavateli i nadále finanční sankce.

Systém vlastní ochrany DAS pro letoun CASA C-295M musí v souladu se specifikací detekovat a reagovat na následující tři druhy ohrožení:

  1. MWS (Missile Warning System). Jedná se o prioritní součást systému reagující na ohrožení raketou. MWS byl ověřován v týdnu od 11. do 15. června 2012 na polygonu Donna Nook v Anglii. Simulace proběhly bez závad.
  2. RWR (Radar Warning Receiver). Indikace ozáření letounu radarem dosud nepracuje dle očekávání a v souladu s technickou specifikací.
  3. LWS (Laser Warning System). Systém detekující ozáření laserovým paprskem se na počátku zkoušek potýkal s vysokým počtem falešných poplachů. Po zásahu výrobce došlo k výraznému zlepšení, ale přesto v současném technickém stavu systém nevykazuje dostatečnou spolehlivost.

Systém DAS neohrožuje a ani nijak neovlivňuje bezpečné použití letounu CASA C-295M pro plnění běžných úkolů při přepravě osob a materiálu. Stroje CASA nalétaly přes 3000 letových hodin a vykazují spolehlivost srovnatelnou s ostatními typy transportních letadel. Problémy systému DAS ale stále neumožňují nasazení letounů v nebezpečných oblastech.

O vypovězení smlouvy nyní Ministerstvo obrany neuvažuje a považuje tento krok za krajní řešení. Nereálně se jeví i integrace systému vlastní ochrany od jiného dodavatele, kde by dosažení plné funkčnosti trvalo i několik let a výsledek podobné snahy je dopředu značně nejistý.

Ministerstvo proto vyzvalo společnost Omnipol, která je dodavatelem letounů, k urychlenému jednání o vzniklé situaci. Toto jednání povede první náměstek ministra obrany Vlastimil Picek.

„V nejbližším možném termínu chci jednat o tom, jak situaci řešit. Armáda ČR potřebuje plně funkční a nasaditelné transportní letouny, musíme najít cestu, která nás k nim dovede,“ uvedl Vlastimil Picek.

vojenské transportní letadlo

Tematicky související články

Leave a Reply