Pilotinfo

Informace ŘLP k zítřejší protestní akci řídících letového provozu

Přidáno: 29. Leden 2014Autor:

S ohledem na připravovaný „Evropský den protestu 2“ vyhlášený Evropskou federací zaměstnanců v dopravě (ETF) na 30. ledna 2014, státní podnik Řízení letového provozu České republiky respektuje právo a rozhodnutí profesní a odborové organizace řídících letového provozu České republiky (CZATCA) se k této protestní akci připojit.

ŘLP ČR, s.p.  jako garant poskytování bezpečných a kvalitních letových provozních služeb v českém vzdušném prostoru průběžně naplňuje a je připraven dále realizovat původní cíle projektu „Jednotného evropského nebe “ stanovené Evropskou komisí v  oblasti bezpečnosti,  kapacity,  nákladové efektivity a ochrany životního prostředí. Tyto cíle povedou k  bezpečnému  rozvoji letových provozních služeb, provozní optimalizaci a potřebné racionální konkurenceschopnosti při zachování sociálního smíru. Zavedení těchto klíčových konceptů však vyžaduje adekvátní čas na vytvoření potřebných mechanismů pro hladkou spolupráci všech zainteresovaných účastníků v oblasti civilní letecké dopravy. Ve chvíli, kdy platná legislativa začíná zúčastněným subjektům přinášet první přínosy, však opět dochází k zásadní změně regulatorního prostředí prostřednictví nového návrhu Evropské komise tzv. „Jednotné evropské nebe II+“ (SESII+).

S ohledem na tuto skutečnost a budoucí riziko snížení bezpečnosti a kvality služeb řízení letového provozu v souvislosti s realizací SES II+, zaujala Česká republika na základě jednomyslné shody Ministerstva dopravy ČR, ŘLP ČR, s.p., Úřadu pro civilní letectví ČR i sociálních a profesních partnerů k návrhu Evropské komise negativní stanovisko, které bylo také prezentováno na neformálním setkání Evropské rady ministrů dopravy ve Vilniusu 15. září 2013.

Při vlastním zajištění všech výše uvedených požadavků projektu „Jednotného evropského nebe“ jsou intenzivní spolupráce a zapojení řídích letového provozu, jako klíčové profese celého oboru, považovány za nenahraditelné a jsou základním předpokladem úspěchu.

ŘLP ČR, s.p. současně oceňuje rozhodnutí CZATCA připojit se k protestu pouze formou striktního řízení po letových  tratích v období od 07:00  do 19:00 místního času dne 30. ledna 2014.  Tento provozní postup nemá zásadní vliv na kvalitu letových provozních služeb a s ohledem na kapacitní možnosti a uspořádání českého vzdušného prostoru nelze předpokládat ani výrazný nárůst zpoždění a s tím spojený  případný negativní dopad na cestující veřejnost.

ŘLP

Tematicky související články

Leave a Reply