Pilotinfo

Piloti ČSA vyhlásili stávkovou pohotovost

Přidáno: 02. Prosinec 2011Autor:

Nicméně vzhledem k tomu, že management odmítl byť jen jednat o návrzích CZALPA na řešení stávající situace v ČSA, Výkonná rada CZALPA s okamžitou platností vyhlašuje stávkovou pohotovost pilotů ČSA. 

 „První fáze protestu byla úspěšná a poukázala na dlouhodobé problémy společnosti, špatné hospodaření a hlavně připravované vyvádění letadel ze společnosti, které může vést až k její likvidaci,“ řekl prezident CZALPA Peter Žmolík. Odpovědí na problémy společnosti bohužel zatím bylo porušování právních předpisů, vyhrožování zaměstnancům a jejich zastrašování.

Ministerstvo financí, které v Českých aeroliniích vykonává akcionářská práva jménem státu, musí přimět management ke zveřejnění hospodářských výsledků podniku a informovat tak veřejnost i českou vládu o skutečném stavu českého národního dopravce. Vláda by se zase měla okamžitě začít zabývat budoucností národního dopravce. O tom, že vláda, která má v budoucnu rozhodovat o co nejvýhodnější privatizaci podniku, nemá dostatek informací svědčí i vyjádření premiéra Petra Nečase, který protest pilotů pochopil jako akci, která může ohrozit existenci Českých aerolinií. Přitom právě proti vyvádění letadel z firmy, které je prvním krokem k likvidaci firmy, byl protest namířen.

Piloti také vyzývají prezidenta Českých aerolinií Philippe Moreelse, aby v zájmu bezpečného provozu okamžitě ukončil řízený nátlak a vyhrožování zaměstnancům. Vedení podniku totiž dnes v průběhu celého dne nepokrytě vyhrožuje pilotům, kteří obdrželi od vedení podniku informaci, že kdokoli dnes nenastoupí službu byť z důvodu pracovní neschopnosti, nebo třeba i z individuálního odpovědného rozhodnutí o své indispozici okamžitě obdrží tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele, podobně jako ji již včera obdrželi zástupci zaměstnanců – členové vedení odborové organizace CZALPA.

střednětraťový letoun České aerolinie

Tematicky související články

Leave a Reply