Pilotinfo

Společné tiskové prohlášení Českých aerolinií a CZALPA

Přidáno: 16. Prosinec 2011Autor:

Management Českých aerolinií a výkonná rada CZALPA zároveň potvrdily, že došlo k obnovení jejich vzájemného respektu a důvěry v uzavřené dohody. Veškeré aktivity obou stran budou směřovat k tomu, aby České aerolinie byly dobře fungující a spolehlivou společností vůči všem partnerům.

Výkonná rada CZALPA neměla nikdy v úmyslu spojovat současné vedení Českých aerolinií
a Českého aeroholdingu s korupčními praktikami, které byly později v médiích označovány jako tunelování společnosti. Vedení Českých aerolinií na druhé straně rozumí oprávněným obavám Českého sdružení dopravních pilotů a jeho členů o zajištění budoucnosti ČSA. Obě strany si jsou vědomy, že mediální přestřelky situaci hrotily, a shodly se, že nutným předpokladem pro další budoucnost národního dopravce je pokračování v restrukturalizaci v souladu s vládou schváleným programem, a především v intenzivním hledání strategického partnera. Piloti se v zájmu obnovení důvěry cestujících rozhodli, že se budou aktivně spolupodílet na pozitivní kampani propagující České aerolinie.

Mezi další konkrétní výstupy této dohody patří, že CZALPA akceptuje převod letadel v rámci Českého aeroholdingu z Českých aerolinií do HOLIDAYS Czech Airlines s tím – a to je podstatné – že nebude docházet k zásadní redukci obchodních aktivit ČSA a zásadní redukci sítě pravidelných linek. Kapacita letadel ATR 42 bude i nadále primárně využívána pro potřeby Českých aerolinií. Piloti, kteří přejdou do HOLIDAYS Czech Airlines, se budou moci v budoucnosti kdykoliv hlásit do výběrových řízení v Českých aeroliniích ze stejné pozice tzv. seniority, ze které odcházeli z ČSA.

Piloti dále dostali garance spoluúčasti zástupce CZALPA při procesu vstupu strategického investora do společnosti a deklarovali zájem o sociální smír v Českých aeroliniích.

Dohoda obou stran potvrzuje, že se situace v Českých aeroliniích uklidnila. Zároveň je to zpráva pro cestující, že jejich lety budou nejen v období silného vánočního provozu, ale i dalších týdnech nového roku odbavovány v souladu s platným letovým řádem.

Philippe Moreels

předseda představenstva a prezident Českých aerolinií

Capt. Peter Žmolík

prezident CZALPA

střednětraťový letoun České aerolinie

Tematicky související články

Leave a Reply