Pilotinfo

Výsledky skupiny Letiště Praha za rok 2018 naznačují zpomalování růstu

Přidáno: 30. Červenec 2019Autor:

V roce 2018 vykázaly klíčové společnosti skupiny Letiště Praha provozní zisk EBITDA ve výši 4 922 milionů korun a přibližně tím dosáhly úrovně provozního zisku z roku 2017, který vykázala předchůdkyně skupiny Letiště Praha, Skupina Český Aeroholding. Na hospodaření skupiny se pozitivně projevily vyšší výnosy jak z leteckého, tak neleteckého obchodu, například pronájmu prostor či parkovacích služeb. Skupina Letiště Praha je tvořena klíčovými společnostmi Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Handling, a.s., a Czech Airlines Technics, a.s.

Prague Airport_Terminal

„Stejně jako v předchozích letech, také vloni měl vliv na růst provozního zisku celé skupiny především výkon Letiště Praha. Na výsledku hospodaření letiště se odrazil nejen nárůst leteckých spojení, vyšší počet cestujících a tedy vyšší příjmy z leteckého obchodu, ale také posilování neleteckých aktivit letiště. Příjmy z neleteckého obchodu meziročně vzrostly o téměř 10 %, zatímco výnosy z leteckého obchodu meziročně vzrostly o více než 5 %,“říká k hospodářským výsledkům Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Celkové provozní výnosy společnosti Letiště Praha dosáhly v roce 2018 výše 8 441 milionů Kč. Hrubý provozní zisk (EBITDA) pak dosáhl hodnoty 4 721 milionů korun a překročil plán pro rok 2018 o 6 %. „V oblasti nákladu společnost Letiště Praha uspořila v porovnání s plánem 4 %, a to vlivem efektivního řízení provozních nákladů. Díky tomu mohla společnost mimo jiné navýšit mzdy zaměstnancům, vyplatit mimořádný třináctý plat, pokračovat v plánovaných opravách letištní infrastruktury, rozšiřovat kapacity letiště a nadále investovat do bezpečnostních a moderních technologií,“doplňuje k hospodářským výsledkům Letiště Praha za rok 2018 Václav Řehoř.

Czech Airlines Handling_Aircraft handling

Společnost Czech Airlines Handling (CSAH), která zajišťuje na Letišti Praha komplexní služby pozemního odbavení cestujících, letadel, nákladu a pošty, dosáhla v roce 2018 hrubého provozního zisku (EBITDA) v hodnotě 108 mil. Kč a překročila plán pro loňský rok o 8 %. Výsledek byl ovlivněn nárůstem leteckého provozu na linkách z Prahy i službami pro nové zákazníky handlingu. Letecké společnosti měly rovněž větší zájem o služby odmrazování letadel v zimním období a také o plnění letadel leteckými pohonnými hmotami i samotné palivo JET A-1. Na pozitivní výsledek hospodaření má vliv také neustálé rozšiřování služeb při dodržení nejvyšší úrovně provozních standardů, které potvrzuje pravidelně i Mezinárodní organizace pro civilní letectví IATA.

Hrubý provozní zisk (EBITDA) společnosti Czech Airlines Technics (CSAT), která zajišťuje v Praze údržbu a opravy letadel i letadlové techniky, dosáhl za rok 2018 hodnoty 93 mil. Kč. Společnost tak dosáhla v loňském roce dobrého výsledku i přes negativní dopady ukončení provozu dvou evropských dopravců, kteří patřili mezi její dlouhodobé zákazníky. Celkové provozní výnosy rostly vůči plánu o 4 % a meziročně o 18 %. CSAT v uplynulém roce rozšířilo portfolio svých zákazníků a vyšší výnosy zaznamenalo také v oblasti traťové údržby letadel, ve které se podařilo úspěšně rozšířit certifikace na další typy letadel a otevřít nový hangár pro tento segment. K vyšším výnosům přispěly také oblasti údržby komponentů a údržby letadlových podvozků. Rozšiřování a zkvalitňování služeb v kombinaci s flexibilním přístupem k zákazníkům a zároveň důsledném dodržování bezpečnostních standardů kvality vedlo v průběhu roku 2018 k uzavření dlouhodobé spolupráce s novými i stávajícími zákazníky, což odpovídá dlouhodobé strategii firmy.

Czech Airlines Technics_Hangar

Tematicky související články

Leave a Reply