Pilotinfo

Nejsilnější letní provozní sezóna v historii Řízení letového provozu

Přidáno: 26. Září 2013Autor:

V období vrcholícího letní sezóny (červen, červenec a srpen) překonal letový provoz v českém vzdušném prostoru dosavadní rekordy. Potvrdil se tak dlouhodobý trend pokračujícího nárůstu zájmu leteckých dopravců o služby ŘLP ČR, s.p. Pozitivní skutečností současně je, že i v době letních provozních špiček byly služby řízení letového provozu poskytovány na nejvyšší úrovni bezpečnosti a v souladu s požadovanou kapacitou.

V letošní letní sezóně bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 216 218 pohybů, což je nárůst provozu o 1,1% ve srovnání s dosavadní rekordní sezónou roku 2011 (212 587 pohybů). Provoz byl nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu poskytlo své služby 74 716 pohybům – v denním průměru tedy 2 410 letům. (Při průměrné kapacitě jednoho letadla cca 150 pasažérů tak bylo v průběhu jednoho dne přepraveno v českém vzdušném prostoru více než 360 000 cestujících).

Uznání za své dosavadní výkony obdržel ŘLP ČR, s.p. i na evropské úrovni. Dne 13. září 2013 publikoval orgán Evropské komise pro hodnocení výkonnosti (PRB – Performance Review Body) svou hodnotící zprávu za rok 2012. PRB podává pravidelné komplexní zprávy o hodnocení výkonnosti evropských poskytovatelů služeb řízení letového provozu a jedná se o jediný uznávaný zdroj informací v této oblasti, který je navíc definovaný jedním z nařízení programu Evropské komise „Jednotného evropského nebe“.

V případě ŘLP ČR, s.p. evropská hodnotící zpráva konstatuje, že všechny výkonností ukazatele jsou v roce 2012 plněny na velmi vysoké úrovni a to zejména v následujících oblastech:

  • Kapacita:  zpráva uvádí excelentní českou výkonnost v této oblasti. Cíl stanovený na úrovni 0,15 minuty zpoždění na jeden provedený let byl překročen a skutečná zaznamenaná hodnota odpovídá úrovni 0 minut zpoždění na provedený let. Zpráva dále konstatuje, že ŘLP ČR, s.p. významně přispívá k plnění celoevropských cílů.
  • Nákladová efektivita – ziskovost: přes pokles provozu v roce 2012 v porovnání se schváleným Výkonnostním plánem, který znamenal citelný pokles příjmů, dokázal ŘLP ČR, s.p. řízením nákladů dosáhnout navýšení své ziskové marže a to z plánovaných 10,1 % na 14,0 %. Tento výsledek představuje 2. nejvyšší výkonnost mezi poskytovateli letových provozních služeb, u kterých došlo k poklesu provozu a 5. nejvyšší výkonnost mezi všemi 28 poskytovateli letových provozních služeb v Evropě.

„Jsem potěšen hodnotící zprávou Evropské komise týkající se výkonnosti ŘLP ČR, s.p. v roce 2012, více mě však těší fakt, že se v našem případě nejedná o výjimečnou záležitost, ale potvrzení dlouhodobého trendu činnosti našeho podniku,“ uvedl při této příležitosti  Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR, s.p.

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply

Letadla na prodej
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.