Pilotinfo

LOM Praha žádné sankce neporušuje, křivému obvinění se bude bránit

Přidáno: 12. Duben 2017Autor:

Video „TV Restart“ obsahuje nepravdivé tvrzení, že Ministerstvo obrany porušilo protiruské sankce EU týkající se obchodování s vojenskou technikou tím, že státní podnik LOM Praha, jehož zřizovatelem je MO, uzavřel s ruskou stranou smlouvy na dodávky náhradních dílů.

LOM Praha skutečně dováží z Ruské federace náhradní díly na opravy vrtulníků typu Mi z výzbroje AČR i armád třetích států. Tyto dodávky náhradních dílů nejsou porušením sankcí EU, a to na základě výjimek, které tyto sankce obsahují.

Mil Mi 171 před transportem

Sankce EU se totiž nevztahují na:

poskytování náhradních dílů pro vrtulníky používané armádami států EU – tato výjimka umožňuje dodávky náhradních dílů pro vrtulníky ve výzbroji AČR a dalších států EU.

plnění smluv uzavřených před 1. srpnem 2014 – tato výjimka umožňuje dodávky náhradních dílů pro jakékoli vrtulníky opravované v LOM Praha, neboť se na plnění smluv uzavřených před tímto datem sankce nevztahují.

Smlouvou uzavřenou před 1. srpnem 2014 je „Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území ČR“ z 27. dubna 2007 ve znění „Protokolu o provedení změn“ z 8. prosince 2011. Tento závěr výslovně potvrdilo Ministerstvo zahraničních věcí.

Každou dodávku náhradních dílů z Ruské federace realizuje LOM Praha na základě dovozní licence vydané Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu (v souladu se zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem). LOM Praha o tuto licenci požádal a licence byla vydána.

Předpokladem vydání každé dovozní licence je souhlas Ministerstva zahraničních věcí, které garantuje, že navrhovaný dovoz bude v souladu jak se zahraničně-politickými zájmy ČR, tak s mezinárodními sankcemi závaznými pro ČR (tedy zejména sankcemi OSN a EU).

LOM Praha v současné době provádí opravu čtyř vrtulníků afghánské armády Mi-17V-5 poškozených v boji, a to na základě kontraktu s agenturou NATO NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Finanční prostředky na opravy poskytují USA.

V souvislosti s touto důležitou zakázkou nakupuje LOM Praha v Rusku náhradní díly, jejich konečným uživatelem bude Afghánistán. Ministerstvo obrany Afghánistánu k tomu vydalo certifikát konečného uživatele. Dodavatelem dílů a smluvním partnerem LOM Praha je ruská společnost Rosoboronexport.

LOM Praha dále pro účely oprav čtyř afghánských vrtulníků pořídil v Rusku technickou dokumentaci, která zůstane jeho majetkem. K tomu vystavil ředitel LOM Praha certifikát konečného uživatele. Tento certifikát svým podpisem potvrdil též náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta jako představitel zřizovatele státního podniku.

Náměstek Kuchta neověřoval svůj podpis na ambasádě Ruské federace a ani ho o to nikdo nežádal. Tato informace z videa TV Restart je lživá.

Ministerstvo obrany se podivuje nad způsoby redakční práce „TV Restart“, kdy došlo k porušení nejzákladnějších žurnalistických pravidel (například dát prostor všem zúčastněným stranám, MO nikdo o stanovisko nepožádal). Je také s podivem, jak nekriticky s informacemi pracovala řada etablovaných redakcí. Ministerstvo obrany zvažuje v souvislosti s  tvrzeními uvedenými ve videu právní kroky.

Mil Mi 171 Czech Air Force

Tematicky související články

Leave a Reply