Pilotinfo

Český Aeroholding nahradí dluhopisový program Letiště Praha v objemu 10 miliard

Přidáno: 14. Březen 2012Autor:

Společnost Český Aeroholding zřídí dluhopisový program v objemu 10 miliard korun, kterým se nahradí již dříve schválený dluhopisový program Letiště Praha poté, co přešly všechny úvěrové závazky na Český aeroholding. Doba trvání celého programu je 10 let.

Cílem nově schváleného programu je nahradit původní dluhopisový program LP, jehož rámec byl 15 miliard korun na dobu 10 let. V rámci tohoto programu byly v minulosti vydány 3 emise dluhopisů. Tyto emise přešly v rámci projektu odštěpení sloučením z Letiště Praha na Český aeroholding. První z těchto tří emisí v objemu 800 mil. Kč byla již řádně splacena Českým aeroholdingem v lednu tohoto roku. Nový dluhopisový program bude snížen na 10 miliard po dobu 10 let a doplní tak strukturu možností financování společnosti. Případný výnos z budoucích emisí dluhopisů v rámci programu bude využíván především na investiční akce spojené s přípravou nové (paralelní) vzletové a přistávací dráhy, případně refinancování předchozích závazků a financování provozních a investičních potřeb společnosti.

Český aeroholding plánuje vydat první emisi dluhopisů v předpokládané hodnotě 500 milionů korun, s možností navýšení objemu až do hodnoty 1 miliardy korun. Splatnost první emise dluhopisů bude do 5 let od data vydání. Dluhopisy nebudou obchodovány na regulovaném trhu ani mnohostranném obchodním systému a nebudou nabízeny formou veřejné nabídky.

 

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply