Pilotinfo

Informace o připravované generální opravě 24/06 na Letišti Praha Ruzyně

Přidáno: 05. Duben 2013Autor:

Přinášíme podrobné informace související s připravovanou generální opravou hlavní dráhy na Letišti Praha Ruzyně LKPR.

Letiště Praha, a. s., provozovatel mezinárodního Letiště  Praha Ruzyně, přistoupilo ke generální opravě hlavní vzletové a přistávací dráhy, protože je v nepřetržitém provozu již od roku 1963 a na jejím technickém stavu to začíná být znát. Doposud byly veškeré opravy hlavní dráhy realizovány pravidelně na jaře a na podzim během dvou až třítýdenních uzávěr. Tyto průběžné opravy však již nedostačují a jejich délka se s ohledem na stav dráhy postupně prodlužovala. Hlavními důvody jsou praskliny betonových desek, vylamování částí betonu v místě prasklin a praskliny v asfaltovém povrchu. Příčinou je již zmíněné vysoké stáří povrchů i konstrukce vozovky. Stav hlavní dráhy byl vyhodnocen jako dlouhodobě nevyhovující a Letiště Praha, a. s., přistoupilo k jedinému možnému řešení, tedy ke generální opravě.

Termín opravy VPD 24/06

V roce 2012 byla realizována 1. etapa generální opravy hlavní dráhy, která trvala tři měsíce a zahrnula opravu zhruba 900 metrů z celkové délky 3 715 metrů. Druhá etapa byla naplánována na rok 2013 a závěrečná třetí na 2014. S ohledem na zmírnění dopadu zvýšeného leteckého provozu na obyvatele dotčených obcí a požadavky okolních municipalit na co nejkratší uzávěru i na technická doporučení k dalšímu průběhu opravy, vedení společnosti rozhodlo obě etapy sloučit do jedné, realizované v roce 2013 v termínu od 15. května do 30. září. Důvodem pro výběr termínu generální opravy jsou vhodné meteorologické podmínky pro příslušné stavební práce.

Organizace letového provozu v průběhu generální opravy VPD 24/06

Vedení Letiště Praha, a. s., ve spolupráci s Řízením letového provozu ČR, s. p., a leteckými společnostmi usiluje, stejně jako tomu bylo u první etapy, o to, aby letecký provoz byl organizován co nejohleduplněji k obyvatelům okolních obcí, městských částí Prahy a Kladna a zároveň byla dodržena veškerá pravidla bezpečnosti leteckého provozu. V druhé a závěrečné etapě bude mít letiště k dispozici pouze vedlejší dráhu a tak byl provoz nastaven tak, aby pro přistání letadel byl při standardní provozní situaci převážně využit směr přes Prahu a pro starty směr na Kladno. Byla nastavena přísnější pravidla pro noční lety. V době od půlnoci do páté hodiny ranní nejsou žádné lety plánovány. Letiště Praha umožní pouze přistání a starty zpožděných letů zejména u bázovaných dopravců. Noční provoz mezi půlnocí a pátou hodinou bude organizován pouze ve směru na Kladno a od Kladna. Letiště Praha zároveň ve spolupráci s Řízením letového provozu nastavilo nová pravidla pro odlety převažujících proudových letadel směrem na Kladno tak, aby se snížil dopad hluku z leteckého provozu na občany při této nejhlučnější operaci letadla.
Hluk z leteckého provozu bude po celou dobu generální opravy měřen a v souladu s platnou legislativou vyhodnocen nezávislou hlukovou laboratoří, která na Letišti Václava Havla Praha provádí monitoring hluku a letových tratí nejmodernějším systémem ANOMS8. Kromě stacionárních stanic budou využity také dvě mobilní měřící stanice. Metoda kontroly byla projednána s orgány ochrany veřejného zdraví.

Zásadním přínosem generální opravy hlavní dráhy je zvýšení provozní bezpečnosti a dále pak také fakt, že po jejím ukončení už nebudou pravidelné jarní a podzimní údržby trvat dva až tři týdny, ale bude stačit tři až pět dní.

Letiště Praha Ruzyně

Tematicky související články

Leave a Reply