Pilotinfo

Na letišti Karlovy Vary se potvrdil trend nárůstu počtu cestujících na linkách z Moskvy

Přidáno: 15. Září 2013Autor:

Letní měsíce červenec – srpen jsou na letišti Karlovy Vary tradičně ve znamení určitého snížení objemu odbavených cestujících ve srovnání s předcházejícím obdobím roku, což je dáno nižší poptávkou po lázeňských službách a tím snížením počtu přijíždějících hostů v době prázdnin. Přes tuto skutečnost zaznamenalo letiště významný nárůst počtu odbavených cestujících na linkách z a do Moskvy, kdy zejména v srpnu 2013 bylo odbaveno celkem o 1101 cestujícího více, než ve stejném období loňského roku.

Prázdninové měsíce, během kterých dochází ke snížení poptávky po lázeňských službách, jsou pro letiště Karlovy Vary tradičně obdobím určitého útlumu, což se v letošním roce mimo jiné projevilo i přerušením provozu na lince ze Samary. O to významnější je proto skutečnost, že za měsíc srpen došlo k nárůstu celkového počtu odbavených cestujících v pravidelné přepravě o 2,4 % (8260 v roce 2013, 8070 v roce 2012) a to i přesto, že došlo ke snížení počtu odbavených pravidelných letů o 12 spojení (celkem ve srovnání za stejné období roku 2012).

Výrazný nárůst objemu cestujících zaznamenaly obě letecké společnosti, které provozují linku do Moskvy, kde došlo ke skokovému nárůstu počtu odbavených cestujících o 21,2 %, přičemž celkem bylo na této lince odbaveno 6290 cestujících. Na linkách do Moskvy tak při zachování stejného počtu frekvencí jako v roce 2012 došlo k významnému a pozitivnímu navýšení obsazenosti jednotlivých letů, což je významný faktor zejména z pohledu leteckých společností.

Vývoj a soustavně narůstající objem přepravy na linkách do Moskvy, zejména pak obsazenost jednotlivých linek, která v některých případech dosahovala 100%, svědčí o narůstající poptávce a tím se otevírá prostor pro úvahy o navýšení počtu frekvencí na této lince. Letiště Karlovy Vary věří, že v blízké budoucnosti dojde k dohodě leteckých společností, provozujících tuto linku a dojde k navýšení počtu frekvencí tak, aby bylo možné uspokojit poptávku po přímých letech do našeho regionu.

Bohužel, koncem měsíce srpna letecká společnost ČSA oznámila, že linku do Samary v letošním roce pravděpodobně neobnoví, protože vytíženost linky v průměru nedosahovala očekávaných hodnot a objednávky míst pro zimní sezónu ze strany touroperátorů nezajišťují pokrytí nákladů na provoz uvedeného spojení v daném období. S obnovením linky se počítá od brzkého jara.

nový apron Karlovy Vary letiště LKKV

Tematicky související články

Leave a Reply