Pilotinfo

Počet odbavených cestujících v Karlových Varech za prvních 6 měsíců meziročně vzrostl

Přidáno: 21. Červenec 2012Autor:

Za první pololetí roku 2012 dosáhl objem odbavených cestujících na letišti Karlovy Vary LKKV celkem 51 195 cestujících a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011, kdy bylo odbaveno celkem 44 175 cestujících, došlo k navýšení o 15,89%. V samotném červnu roku 2012 bylo odbaveno 8 867 cestujících, což je počet srovnatelný s červnem 2011, kdy bylo odbaveno 8 952 cestujících.

Červnové výkony společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. odrážejí nástup letní sezóny, která je na rozdíl od většiny ostatních letišť ve významných turistických destinacích v karlovarském regionu tradičně ve znamení mírného snížení výkonů letiště oproti jarním měsícům a zejména květnu. Tento fakt je dán zejména tím, že mnoho lázeňských hostů dává v tomto období přednost cestám do přímořských letovisek.

Ve druhém čtvrtletí byl zaznamenán relativně velký pokles v objemech přepravy zboží a pošty na našem letišti. Tento výpadek má dvě příčiny, z nichž ani jednu není možné z pozice letiště ovlivnit. Jednak je to celoevropský pokles objemu přepravy zboží, což je logickým důsledkem ekonomické situace, kdy dochází k poklesu výroby a tím i poptávce po přepravě zboží. Druhou příčinou je vysoká obsazenost letadel na letech z a do Karlových Varů v období leden – květen 2012. Tato v zásadě velmi pozitivní skutečnost totiž v oblasti přepravy zboží limituje prostor a objem přepravovaných zakázek, které je možné na jednotlivých letech přepravit.

Dne 18. června schválila Rada Karlovarského kraje výsledek hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. za rok 2011. Společnost skončila v zisku ve výši 8 925 001,– korun po zdanění, který vysoce překonal očekávání finančního plánu. Přestože v současné době ještě nejsou k dispozici finanční výsledky společnosti za první pololetí, předběžné výsledky ale ukazují na velmi pozitivní vývoj ve výnosech a lze předpokládat, že finanční plán společnosti na rok 2012 bude naplněn.

Pozitivní vývoj výkonů letiště i hospodaření společnosti umožňuje společnosti beze zbytku naplňovat i plán investic, jenž je letos největším měrou zaměřen na obnovu a navýšení počtu handlingových prostředků, které jsou nezbytné k odbavení letadel obchodní letecké dopravy. Za zmínku jistě stojí dokončená otevřená výběrová řízení na dodávku speciálního vozidla pro odmrazování letadel a tahače letadel do vzletové hmotnosti 80 tun, u kterých byli vybráni dodavatelé, podepsány kupní smlouvy a momentálně běží výroba a dodací lhůty na dodání jmenovaných prostředků. V soutěži na dodání uvedených prostředků bylo dosaženo výhodných cenových nabídek – u vozidla pro odmrazování letadel bylo dosaženo ceny 5 490 000,– korun a u tahače letadel 2 450 000,– korun. Vzhledem k ekonomickým výsledkům společnosti za rok 2011 bude uvedená technika hrazena přímo z disponibilních prostředků společnosti a nebude nutné tak využít původně plánovaného úvěru, což znamená, že náklady na pořízení této techniky budou nižší, než předpokládal investiční plán společnosti, protože nebude nutné hradit úroky z úvěrů.

LKKV Boeing 737

Tematicky související články

Leave a Reply