Pilotinfo

Přepravní výkony letiště Karlovy Vary v roce 2013

Přidáno: 15. Leden 2014Autor:

Letiště Karlovy Vary LKKV odbavilo v roce 2013 celkem 104 469 cestujících, přičemž počet cestujících, kteří na letišti svoji cestu začínají či končí (tzv. termináloví cestující), dosáhl celkem 101 123 a rok 2013 tak překonal i doposud rekordní rok 2012. Kromě toho letiště registrovalo i 3346 tranzitních cestujících.

Rok 2013 se stal dalším úspěšným rokem ve fungování mezinárodního letiště v karlovarském regionu. Opět byla překonána hranice 100 000 odbavených cestujících v jednom roce, a to i za situace, kdy v průběhu roku došlo k výpadku dvou linek – společnosti Rossiya do Sankt Petěrburgu a ČSA do Samary. Tato skutečnost tak potvrzuje setrvalý zájem o přímá letecká spojení. Výpadek cestujících na těchto dvou linkách byl totiž zcela kompenzován nárůstem počtu cestujících na tradičních linkách, zejména na lince z/do Moskvy, kde došlo k výraznému navýšení obsazenosti na jednotlivých letech. Z hlediska Karlovarského kraje je však klíčové, že prakticky všichni cestující, přilétávající do Karlových Varů, následně pobývají v našem regionu a tím významně napomáhají rozvoji turistického ruchu, ekonomiky a udržení zaměstnanosti“, uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Pokud jde o jednotlivé linky, tak stabilně nejvýznamnější pozici si drží linka z a do Moskvy, jejíž podíl se zvýšil na zhruba 68 % z celkového počtu odbavených cestujících, následují linky do Sankt Petěrburgu a Jekatěrinburgu. Mezi leteckými společnostmi, které létají do Karlových Varů, si vedoucí pozici udržuje a posiluje společnost České aerolinie. Následují letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines.

Kromě pravidelných linek tradičně fungovala během letní sezóny charterová linka do turecké Antalye, kterou využilo celkem 1229 cestujících, což odpovídá kapacitě, která je této lince určena pro zákazníky z karlovarského regionu.

Objem počtu cestujících na našem letišti v roce 2013 bude mít nepochybně pozitivní odraz i v hospodářských výsledcích za loňský rok, přičemž výpadek dvou linek nebude mít zásadní negativní dopad do hospodaření společnosti. Přesná čísla o hospodaření naší společnosti budou k dispozici později, ale už nyní je možné konstatovat, že společnost opět splní finanční plán a bude zisková, což je v současné době velmi pozitivní skutečnost. O výsledcích hospodaření budeme veřejnost jako tradičně informovat, jakmile budou konečná čísla k dispozici“, uvedl ředitel letiště Václav Černý.

Pro rok 2014 společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. předpokládá další mírný nárůst počtu odbavených cestujících. Jak již byla veřejnost informována, v průběhu roku dojde k zavedení charterového spojení z německého Düsseldorfu, což je projekt subjektů cestovního ruchu v regionu pod vedením společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s. a Krajského úřadu ve spolupráce se společností Euromed ze Spolkové republiky Německo. Dále bude společnost zaměřovat své aktivity na další rozvoj leteckých linek jak z tradičních trhů v bývalém Sovětském Svazu, tak i ve spolupráci se subjekty cestovního ruchu na průzkum možností rozvoje linek do nových teritorií.

Společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. předpokládá pro rok 2014 i významné investiční aktivity, z nichž nejdůležitější bude zahájení výstavby nového objektu stanice letištní Záchranné a požární služby.

nový apron Karlovy Vary letiště LKKV

Tematicky související články

Leave a Reply