Pilotinfo

Výkony za první čtvrtletí roku 2012 na letišti Karlovy Vary

Přidáno: 08. Květen 2012Autor:

Výkony za první čtvrtletí roku 2012 na letišti Karlovy Vary LKKV potvrzují narůstající zájem o využívání letiště zejména lázeňskými hosty. Zisk společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za první čtvrtletí dosáhl téměř dvou milionů korun.

Za první čtvrtletí roku 2012 odbavilo letiště Karlovy Vary celkem 21 330 cestujících, zatímco za stejné období roku 2011 to bylo 15 498 cestujících. Meziročně tak bylo odbaveno o 37,6 % cestujících více. Zároveň bylo za první čtvrtletí odbaveno celkem 51 790 kg zboží a pošty. Vzhledem k tomu, že aktivity v této oblasti zahájilo letiště až v březnu 2011, meziroční srovnání není možné.

Zvýšení výkonů za první čtvrtletí se pozitivně odrazilo i na hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. v tomto období. Za první tři měsíce roku 2012 byly výnosy společnosti o 31,4 % vyšší, než ve srovnatelném období roku 2011 a zisk dosáhl výše 1 920 000 korun, přičemž celoroční plánovaný zisk společnosti je 6 300 000 korun. Kromě zvýšení výnosů z leteckých činností došlo i k výraznému navýšení výnosů z neleteckých činností, zejména tržeb z obchodních aktivit společnosti. Náklady se oproti stejnému období loňského roku zvýšily o 13,84 %, tyto ale přímo souvisejí se zvýšeným provozem (mzdové náklady) a zejména, vlivem vydatné sněhové nadílky a silných mrazů na přelomu ledna a února, se zimní údržbou letiště. Pozitivní vývoj hospodaření společnosti v prvním čtvrtletí roku tak potvrzuje, že plán hospodaření pro celý rok 2012 byl stanoven realisticky a bude s velkou pravděpodobností splněn.

Počet odbavených cestujících se v samotném měsíci březnu 2012 meziročně zvýšil o 31,5 %, z 6 175 na 8 092, což je možné považovat za velmi pozitivní výsledek a potvrzení trendu z předcházejících měsíců. Zároveň bylo v březnu odbaveno celkem 9 148 kg zboží a pošty, což je objem srovnatelný s loňským rokem.

Zvýšení objemu přepravy za první čtvrtletí roku je dáno jednak provozem nových linek, které ve srovnatelném období loňského roku ještě nebyly provozovány (linka do Jekatěrinburgu byla spuštěna až koncem března 2011, linka do Samary je provozována až od listopadu 2011), ale zejména větší vytížeností na jednotlivých linkách, zejména z tradičních destinací – Moskvy a Sankt Petěrburgu. U nově zavedených linek z loňského roku vytíženost postupně rovněž narůstá, což je příslibem jejich rozvoje do budoucna.

Zvládnutí zvyšující se poptávky po letech do Karlových Varů úzce souvisí i s nutností mít k dispozici dostatek technických prostředků pro obsluhu a odbavení letadel. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. s takovým vývojem počítala a připravila se na něj tím, že letošní investiční plán je zaměřen zejména na investice do nákupu nové provozní techniky, zajišťující zvýšení standardu kvality odbavení zejména letů obchodní dopravy. Mimo jiné tak budou v letošním roce zakoupeny další nové schody pro cestující, nový tahač pro přetah a vytlačování letadel, pozemní zdroje elektrické energie či vozíky na zavazadla a náklad. Před zimní sezónou bude zakoupeno i další moderní vozidlo na odmrazování letadel. Celkový objem investic v letošním roce je naplánován na 18 miliónů korun (bez DPH) a bude hrazen výhradně z vlastních prostředků společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. v kombinaci s dostupnými finančními mechanismy (bankovní úvěry či leasing).

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply