Pilotinfo

Zítra začíná generální oprava VPD 24/06 na Letišti Praha Ruzyně

Přidáno: 14. Květen 2013Autor:

Zítra, ve středu 15. května bude zahájena závěrečná etapa generální opravy vzletové a přistávací dráhy 24/06 na Letišti Praha Ruzyně LKPR. Provozovatel letiště k rozsáhlé rekonstrukci přistoupil s ohledem na technický stav dráhy, způsobený jejím stářím. První etapa, která se uskutečnila v roce 2012 a trvala tři měsíce, zahrnula opravu zhruba 900 metrů z celkové délky 3 715 metrů. Druhá etapa byla naplánována na rok 2013 a závěrečná třetí na 2014. S ohledem na tlak okolí na co nejkratší uzávěru i na technická doporučení k dalšímu průběhu opravy, vedení společnosti sloučilo tyto dvě etapy do jedné, realizované v roce 2013 v termínu od 15. května do 30. září.

Hlavní dráha je v nepřetržitém provozu od roku 1963. „Doposud jsme veškeré opravy realizovali pravidelně na jaře a na podzim během dvou až třítýdenních uzávěr. Tyto průběžné opravy však již nedostačují a jejich délka se s ohledem na stav dráhy postupně prodlužuje,“ uvedl Jiří Kraus, výkonný ředitel Letiště Praha pro Rozvoj a správu majetku a doplnil: „Nejvhodnějším řešením z dlouhodobého hlediska je generální oprava.“

Vedení Letiště Praha, a. s., ve spolupráci s Řízením letového provozu, s. p., a leteckými společnostmi usiluje, stejně jako tomu bylo u první etapy, o to, aby letecký provoz byl organizován co nejohleduplněji k obyvatelům okolních obcí, městských částí Prahy a Kladna a zároveň byla dodržena veškerá pravidla bezpečnosti leteckého provozu. V druhé závěrečné etapě bude mít letiště k dispozici pouze vedlejší dráhu a tak byl provoz nastaven tak, aby pro přistání letadel byl při standardní provozní situaci převážně využit směr přes Prahu a pro starty směr na Kladno. Byla nastavena přísnější pravidla pro noční lety. V době od půlnoci do páté hodiny ranní nejsou žádné lety plánovány. Letiště Praha umožní pouze přistání a starty zpožděných letů zejména u bázovaných dopravců. Noční provoz mezi půlnocí a pátou hodinou bude organizován pouze ve směru na Kladno a od Kladna. Letiště Praha zároveň ve spolupráci s Řízením letového provozu nastavilo nová pravidla pro odlety převažujících proudových letadel směrem na Kladno tak, aby se snížil dopad hluku z leteckého provozu na občany při této nejhlučnější operaci letadla.

Hluk z leteckého provozu bude po celou dobu generální opravy měřen a v souladu s platnou legislativou vyhodnocen nezávislou hlukovou laboratoří, která na Letišti Václava Havla Praha provádí monitoring hluku a letových tratí nejmodernějším systémem ANOMS8.  Kromě stacionárních stanic budou využity také dvě mobilní měřící stanice. Metoda kontroly byla projednána s orgány ochrany veřejného zdraví.

Zásadním přínosem generální opravy hlavní dráhy je zvýšení provozní bezpečnosti a dále pak také fakt, že po jejím ukončení už nebudou pravidelné jarní a podzimní údržby trvat dva až tři týdny, ale bude stačit jen několik dní.

Letiště Praha Ruzyně

Tematicky související články

Leave a Reply