Pilotinfo

Odstraňování ekologických škod v Budějovicích

Přidáno: 06. Prosinec 2010Autor:

Společnost Jihočeské letiště České Budějovice z téměř 300 hektarového areálu, který tvoří areál letiště, postupně likviduje staré ekologické zátěže zbylých z působení armády. Investice, která směřovala do této oblasti a na níž se spolu se podílel i Jihočeský kraj, se v roce 2010 pohybovala v řádu stovek tisíců korun. Mimo jiného realizován podrobný, dvoukolový monitoring podzemních vod, jehož cílem bylo sledování kvality vod v určených lokalitách areálu, u nichž bylo možné předpokládat riziko kontaminace. Součástí monitoringu byl odběr vzorků podzemní vody v dynamickém stavu u 46 objektů. Vzorky odebrané vody byly laboratorně analyzovány a posléze konfrontovány s hodnotami z let předchozích. Podle vyhodnocení vývojových trendů byl následně navržen monitoring stavu podzemních vod pro následující období. „Letos jsme také pokračovali v sanaci v lokalitě zvané Ostrá hotovost. V tomto případě se provádí čerpaní kontaminované podzemní vody přes sanační stanici a poté je voda zpětně vsakována přes štěrkové lože, které leží nad původním podzemním úložištěm lehkých topných olejů. Vymývání ropných látek z horninového prostředí je podpořeno aplikací detergentu, tedy prostředku, který urychluje rozpad ropných látek“ vysvětluje ekolog společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Pavel Vochozka. Vedle realizovaných sanací byly také zpracovány projekty na sanace 7 dalších vybraných lokalit, mezi nimiž je například bývalé stáčiště, strojovna či kotelna s nadzemním úložištěm lehkých topných olejů.  Všechny tyto aktivity jsou konzultovány a jejich realizace následně kontrolována pracovníky Oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice.

Štítky:

Tematicky související články

Leave a Reply

Prodej letadel
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.