Pilotinfo

ŘLP ČR, s.p. jako strategický partner uspěl v tendru ve Španělsku

Přidáno: 29. Listopad 2011Autor:

Významný úspěch zaznamenal státní podnik Řízení letového podniku ČR,  (ŘLP ČR, s.p.) v rámci své spoluúčasti ve výběrovém řízení na zajišťování služeb řízení letového provozu na regionálních letištích ve Španělsku. Nabídka podaná španělskou společností SAERCO, v níž má ŘLP ČR, s.p. dvacetiprocentní podíl získala nejlepší technické a ekonomické ohodnocení. V budoucnosti tak bude SAERCO společně s ŘLP ČR, s.p.  zajišťovat  poskytování letových provozních služeb (řízení letového provozu) na letištích Kanárských ostrovů – Lanzarote, Fuerteventura a La Palma. 

Uspět v tak historickém okamžiku, jakým je liberalizace služeb řízení letového provozu ve Španělsku, je oceněním profesionality a kvality služeb, které je ŘLP ČR, s.p. spolu se svými strategickými partnery schopen dlouhodobě poskytovat a garantovat,“ uvedl při této příležitosti Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR.  

Základní doba trvání kontraktu je stanovena na pět let s možností prodloužení o další jeden rok. ŘLP ČR, s.p. bude zajišťovat kompletní technickou  výcvikovou a odbornou  podporu na letištních řídících věžích

Vstupujeme na nové trhy. Vedle finančních příjmů z poskytování služeb a výcviku řídících letového provozu, bude úspěšná realizace projektu pro náš podnik znamenat také významnou referenci a získání zkušeností pro budoucí obdobné projekty například i mimo region EU,“ dodal J.Klas.

Dohoda o spolupráci mezi společnostmi ŘLP CŘ, s.p a SAERCO byla podepsána od začátku letošního roku. Na jejím základě ŘLP ČR, s.p. vlastní 20% podíl ve společnosti SAERCO, což byla nutná podmínka tendru. Podnik dále plní roli technického  výcvikového a odborného  partnera a aktivně se podílel i na finalizaci nabídky na poskytování služeb.

SAERCO je první soukromou společností ve Španělsku, která obdržela certifikát Státní společnosti pro leteckou bezpečnost (AESA) opravňující ji zajišťovat služby leteckého provozu.

Důležité údaje

Výběrové řízení:

Organizuje AENA Aeropuertos (Spanish Airports Authority) www.aena-aeropuertos.es jako jeden z významných kroků při liberalizaci poskytování  letištních služeb řízení letového provozu na  třinácti španělských regionálních letištích (Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Sevilla, Jerez, Vigo, La Coruña, Melilla, Cuatro Vientos Lanzarote, Fuerteventura a La Palma ). Tento postup je v souladu s reformními a úspornými kroky španělské vlády.

Celková cena zakázky činila 18,1 milionů eur ročně, což předpokládá asi 50% úsporu oproti aktuálním nákladům společnosti AENA, které dosahují 33,9 milionů eur.

Angažovanost ŘLP ČR, s.p.: 

 

  • ŘLP ČR, s.p.  vlastní 20% podíl ve společnosti SAERCO (nutná podmínka tendru). Tato investice je kryta bankovní zárukou.
  • ŘLP ČR, s.p. plní roli technického a výcvikového partnera pro SAERCO (poskytování odborných konzultací a výcviku).
  • ŘLP ČR, s.p. doposavad poskytlo technické konzultace pro SAERCO v souvislosti s finalizací nabídky na poskytování služeb.
  • Dále zajištěn konverzní výcvik pro 5 řídících letového provozu – červen 2011. Další konverzní výcvik je realizován v současné době – pro 4 řídící letového provozu.

Předpokládané přínosy pro ŘLP ČR, s.p.: 

  • vstup na nové trhy a další rozvoj komerčních aktivit.
  • finanční přínos projektu je příjem z poskytování letových provozních služeb i dodatečný příjem z výcviku řídících letového provozu a konzultačních služeb před zahájením poskytování letových provozních služeb .
  • úspěšná realizace projektu je významnou referenci a získání zkušeností pro budoucí obdobné projekty například i mimo region EU.
  • zvýšení image a prestiže podniku v oboru.

Doplňující informace:

V rámci výběrového řízení mimo společnosti SAERCO dále uspěla společnost Ferronats sestávající z Ferrovialu a National Air Traffic Services (NATS) –  britského poskytovatele služeb řízení letového provozu, která bude bude zajišťovat provoz řídících věží na letištích ve městech Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Sevilla, Jerez, Vigo, La Coruña, Melilla a Cuatro Vientos.

Kromě podepsání kontraktů s novými provozovateli začíná nová fáze přeměny, která se na výše uvedených třinácti letištích bude postupně realizovat.

V průběhu této doby budou nabyvatelé muset pro každou jednotlivou věž, na které budou zajišťovat služby, získat od Generálního řízení civilního letového provozu (Dirección General de Aviación Civil) jmenování provozovatelů služeb letecké dopravy, dále příznivé předběžné ohodnocení od Státní společnosti pro leteckou bezpečnost (AESA), a na každé jednotlivé pobočce, která jim byla přidělena, budou muset ustanovit svůj řídící personál.

Dokud bude trvat fáze přeměny, bude AENA nadále provozovatelem služeb řízení letového provozu na všech třinácti letištích, přičemž na řídících věžích spolu budou moci spolupracovat zaměstnanci společnosti AENA se zaměstnanci nového provozovatele, kteří se tam budou zaučovat.

Řídící letového provozu zaměstnaní společností AENA, kteří pracují na těchto třinácti letištích se budou muset rozhodnout, zda budou pokračovat pod vedením nového provozovatele v souladu s pracovními a platovými podmínkami, které nový provozovatel stanoví, zda budou pokračovat ve společnosti AENA, kde by jim bylo přiděleno pracoviště na jiném letišti, či zda svoji smlouvu se společností AENA zruší, tak jak jim to umožňuje zákon 9/2010, který upravuje poskytování služeb řízení letového provozu ve Španělsku.

air navigation servis czech republic

Tematicky související články

Leave a Reply