Pilotinfo

ŘLP ČR, s.p. se začal podílet na řízení letového provozu na letišti Kanárských ostrovech

Přidáno: 23. Listopad 2012Autor:

Úspěšným provozním přechodem a ukončením souvisejícího státního dozoru byl  v rámci probíhající liberalizace letecké dopravy ve Španělsku završen proces převodu poskytování letových provozních služeb na prvním letišti Kanárských ostrovech v La Palmě.  Státní společnosti AENA Airports  předala kompletně poskytování těchto služeb na základě výběrového řízení  soukromé společnosti SAERCO, v níž má státní podnik Řízení letového podniku ČR,  (ŘLP ČR, s.p.)  jako strategický partner dvacetiprocentní podíl. 

Být aktivním účastníkem liberalizace služeb řízení letového provozu ve Španělsku je oceněním profesionality a kvality služeb, které je ŘLP ČR, s.p. spolu se svými strategickými partnery schopen dlouhodobě poskytovat a garantovat,“ uvedl při této příležitosti Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR.

Základní doba trvání kontraktu je stanovena na pět let s možností prodloužení o další jeden rok. ŘLP ČR, s.p. bude zajišťovat kompletní technickou  výcvikovou a odbornou  podporu na letištních řídících věžích.

Vstupujeme na nové trhy a dokazujeme, že máme renomé poskytovatele, který má sílu, ambice a schopnosti uspět v konkurenčním prostředí. Vedle finančních příjmů z poskytování služeb a výcviku řídících letového provozu, bude úspěšná realizace projektu pro náš podnik znamenat  také významnou referenci a získání zkušeností pro budoucí obdobné projekty například i mimo region EU,“ dodal J.Klas.

Dohoda o spolupráci mezi společnostmi ŘLP CŘ, s.p a SAERCO byla podepsána od začátku  roku 2011 a na jejím základě ŘLP ČR, s.p. vlastní 20% podíl ve společnosti SAERCO, což byla nutná podmínka tendru.  V listopadu téhož roku  získala  ve výběrovém řízení nabídka podaná společností SAERCO  nejlepší technické i ekonomické ohodnocení a byla vybrána k poskytování letových provozních služeb  (řízení letového provozu) na letištích Kanárských ostrovů – La Palma, Lanzarote a Fuerteventura.

SAERCO je první soukromou společností ve Španělsku, která obdržela certifikát Státní společnosti pro leteckou bezpečnost (AESA) opravňující ji zajišťovat služby leteckého provozu. ŘLP ČR, s.p. v rámci strategického partnerství  plní roli technického,  výcvikového a odborného  partnera a aktivně se podílí i na naplňování ostatních provozních požadavků.

V souladu se schváleným harmonogramem  bude dne 3.1. 2013  následovat  předání letiště Lanzarote a dne 7.2. 2013 letiště Fuerteventura.

Vybrané ukazatele  o letišti  La Palma:

Počet pohybů (starty a přistání) v roce 2011   – 19 455

Počet odbavených pasažérů v roce 2011       – 1 067 431

Provozně nejsilnější měsíc –  červenec (cca 2000 pohybů)

Průměrný denní počet pohybů – 50

Vybrané ukazatele  o letišti  Lanzarote:

Počet pohybů (starty a přistání) v roce 2011   – 49 675

Počet odbavených pasažérů v roce 2011       –  5 543 744

Vybrané ukazatele  o letišti  Fuerteventura:

Počet pohybů (starty a přistání) v roce 2011   –  44 549

Počet odbavených pasažérů v roce 2011       –  4 948 000

S ohledem na turistický charakter Kanárských ostrovů převládá na všech letištích především nepravidelný (charterový provoz) a mimo domácí leteckou společnost Iberia jsou největšími  zákazníky společnosti Thomas Cook a Air Berlin. Z českých leteckých společností se jedná o Travel Service a CSA Holidays.

Řízení letového provozu na letišti na Kanárských ostrovech

Tematicky související články

Leave a Reply