Pilotinfo

Mimořádné události v roce 2010

Přidáno: 19. Únor 2011Autor:

Za rok 2010 bylo šetřeno 13 nehod, které se staly při provozu paraglidingu na území České republiky. Ve většině případů došlo k nehodě a zranění po deformaci nosné plochy nízko nad zemí ve fázi vzletu, či přistání. Ve třech případech se na nehodách podíleli „piloti“- samouci, kteří nikdy nevlastnili pilotní licenci. V těchto případech ani nemají majitelé PK uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a mnohdy se pokouší létat na padákových kluzácích, které patří do muzea paraglidingu a nesplňují parametry pro držení osvědčení o technické způsobilosti.
Ke kuriózní nehodě došlo při pokusu o vlekání za automobilem, kdy mladý samouk paraglidingu koupil na inzerát padákový kluzák se sedačkou a požádal svého kamaráda, aby jej vlekal po agroploše. Žádný z nich předchozí zkušenost s paraglidingem neměl, a tak ve slepé nevědomosti uvázali 10metrové lano k tažnému zařízení automobilu a na druhý konec se přivázal pilot – samouk, který dal pokyn k rozjetí auta. Po ujetí vzdálenosti asi 150 metrů začal padákový kluzák letící ve výšce 6 – 8 m vybočovat doleva, až nakonec narazil do země. Přihlížející svědek přivolal záchrannou službu, která „pilota“ letecky transportovala do nemocnice. V tomto případě jednoznačně platí, že pilot – samouk měl víc štěstí než rozumu. Náraz do země neměl fatální důsledky. V dobách počátků paraglidingu jsme se s tímto druhem startů setkávali a bohužel ne všichni, kteří to zkusili, se o své pocity stihli podělit. O to víc je zarážející, že i v dnešní době, kdy fungují školy paraglidingu a existují pravidla pro provoz, výcvik a vlekání se najdou lidé, kteří mají potřebu zkoušet věci, které byly zavržené před dvaceti lety.
Podobně nezodpovědného jednání se dopustil další pilot – samouk na svahu u obce Jeviněves, který s padákovým kluzákem, jehož poslední technická prohlídka proběhla v roce 2005, a bez pojistky přistával za hranou svahu. Letové vlastnosti přestárlého PK spolu s „dovedností pilota“ byly příčinou těžkého zranění.
Třetí samouk se „učil“ létat na svahu u obce Švihov. V tomto případě měl pilot zánovní padákový kluzák s platným technickým osvědčením. Pilotní průkaz a pojištění odpovědnosti však pilot nevlastnil.
Nehody se bohužel při létání stávají a i přes skutečnost, že je naší snahou nehodám předcházet, nemůžeme nikdy s jistotou tvrdit, že nám se to nestane. V případě nesplnění zákonných podmínek pro let tak můžeme mimo zdravotní újmy očekávat také ztrátu finanční, protože výše uvedené nedostatky následně řeší Ministerstvo dopravy ve správním řízení a obdobné případy byly oceněny v částkách desetitisíců.
Za zbytečnou lze považovat nehodu, které předcházel naprosto špatný rozpočet na přistání, při kterém pilot narazil do zaparkovaného automobilu.
Bohužel se nehody nevyhnuly ani instruktorům při výcviku. Nejvážnější nehoda se stala na svahu u obce Palkovice, při které žák ve výcviku narazil do osoby sedící na zemi. Obě osoby se při nárazu vážně zranily. Instruktoři by si z této nehody měli vzít ponaučení, že je nutné věnovat pozornost nejen žákům, ale také prostoru, nad kterým se létá a osobám, které se v tomto prostoru pohybují.
Při pohledu na nehody z hlediska kategorií PK, na kterých k nim došlo, je možné říci, že v uplynulém roce to bylo v 70 % zastoupení EN A a B, což je obdobný podíl jako v letech minulých.

Závěrem k nehodám PK
Zde zveřejněné nehody jsou ty, které LAA šetřila, nebo o nich má informaci. Do této statistiky nespadají nehody českých občanů v zahraničí. Proto předpokládáme,že tento výčet nemůže být úplný, protože ne všechny nehody se do statistik LAA dostanou. Jedním z případů, které se staly v zahraničí a s paraglidingem vlastně pouze souvisí (nepovažujeme jej tedy za nehodu v provozu PG jako takovou) je tragický odchod mladého českého paraglidisty, který utonul na Madeiře poté, co jej bezprostředně po hladkém přistání na mokré části pláže strhla vlna do Atlantského oceánu. Nestihnul zřejmě poodejít do bezpečí. Případ je o to smutnější, že se udál těsně před Vánoci…
Mějme tedy na paměti, že nebezpečí může číhat všude a že na rčení, že letový den končí až tehdy, když je letadlo nebo padák uklizený a my jsme bezpečně doma, je něco pravdy.
Cílem tohoto článku je, aby to, co se našim kamarádům pilotům stalo, bylo také poučením pro nás, abychom se jejich chyb dokázali sami vyvarovat. Naše přání je, aby v tomto článku nebylo v příštím roce o čem psát.
Všem přeji, aby se jim nehody vyhýbaly.

Mgr. Jan Hájek,
Hlavní inspektor provozu PG

Se souhlasem převzato ze zdrojů LAA

Štítky:

Tematicky související články

Leave a Reply