Pilotinfo

Aktuální informace ve věci převodu a zahájení výkonu státní správy Úřadem civilního letectví v oblasti sportovního parašutismu

Přidáno: 04. Srpen 2011Autor:

S účinností od 1.8. 2011 byl Úřadem civilního letectví zřízen referát parašutismu.

Cílem výkonu státní správy zajišťované Úřadem civilního letectví v oblasti sportovního parašutismu je podle mých informací v současné době:

zajistit plynulý přechod výkonu státní správy tak, aby tato změna nijak neomezila provádění výcviku, praktických seskoků padákem a veškeré činnosti v oblasti sportovního parašutismu.

operativně vydávat postupy ÚCL pro řešení aktuálních situací, které vyžadují rychlé řešení. Tyto postupy mají být zveřejňovány na oficiálních webových stránkách úřadu (www.caa.cz)

zajistit, aby celá činnost a veškeré nutné změny v realizaci výkonu státní správy v oblasti sportovního parašutismu byly v souladu s právním řádem ČR a platnou legislativou v oblasti letectví.

uzpůsobit administrativní systém ÚCL, tak jak funguje v oblasti letectví i pro parašutismus, protože je to nejlacinější forma převodu výkonu státní správy pod úřad. S tímto systémem jsou mnohaleté zkušenosti a je v souladu s platnou legislativou.

Protože potřebné změny nelze realizovat ze dne na den, předpokládá se, že dojde k nějakému přechodnému období. Letošní sezóna by až na výjimky měla být dokončena podle pravidel, která platila dokud přenesený výkon státní správy vykonával Aeroklub ČR. Také o zmíněných výjimkách a aktuálních změnách budou všechny informace zveřejňovány již na oficiálních webových stránkách ÚCL.
Po ukončení sezóny má být v zimních měsících provedena analýza stavu a případné plánované změny budou řešeny ve spolupráci s odborníky (legislativní odbor ÚCL, odborné sekce ÚCL apod.) tak, aby tyto změny byly bez kolizí připraveny pro novou sezónu.

Všechny dotazy, podněty a připomínky je možné již teď posílat na Úřad civilního letectví, Sekci letovou a provozní, Odbor všeobecného letectví a leteckých prací, referát parašutismu – SLP/VLP/RP. Vedoucí referátu parašutismu: Ing. Jaroslav Hase (hase@caa.cz), referent specialista Mgr. Emil Franěk (franek@caa.cz), referent specialista Dr. Jiří Blaška (blaska@caa.cz).

V současné době by se také mělo intenzivně pracovat na nových průkazech parašutistů (Parachutist licence), jejich prodlužování a obnově tak, jak bylo avizováno na první schůzce s klubovými inspektory parašutismu a vedoucími výcvikových středisek dne 22.07.2011.
Dalším rozpracovaným úkolem je změna pravidel pro vydávání průkazů parašutisty (Parachutist licence) studentům ve výcviku. Zde je snaha zjednodušit administrativní systém tak, aby průkaz parašutisty (Parachutist licence) byl vydáván až po splnění podmínek kategorie A. Do té doby by byl student administrativně v péči výcvikového střediska parašutismu.
Také se pracuje na systému zavádění, údržby a prodlužování platnosti padákové techniky, pověření inspektorů ÚCL – examinátorů atd. atd.

Je nutné upozornit, že snahou ÚCL je, aby veškeré potřebné a nutné změny nenarušily vlastní parašutistickou činnost v ČR. Také proto, vznikne určité přechodné období do 30. září 2011, kdy bude například povoleno používat pro praktickou parašutistickou činnost stávající Průkaz parašutisty AeČR (modrý obal) jehož platnost některým parašutistům v této době končí. Toto bude možné, pokud parašutista bude mít vedle průkazu AeČR platné „Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy – Medical certificate class 2“.

Vaše připomínky, požadavky a názory zasílejte pracovníkům referátu parašutismu ÚCL. Pomáháte tím i sami sobě,

Tematicky související články

Leave a Reply