Pilotinfo

Převzetí výkonu státní správy SLZ – sportovní padák – shromáždění inspektorů na ÚCL

Přidáno: 25. Červenec 2011Autor:

V pátek dne 22. 7. 2011 proběhlo od 11.00 hodin na Úřadu civilního letectví úvodní shromáždění inspektorů parašutismu a vedoucích výcvikových středisek. Uvedeného shromáždění se zúčastnil i zástupce ÚZPLN.

Cílem shromáždění bylo informovat zúčastněné o skutečnostech souvisejících se zahájením, zabezpečením a způsobem provádění výkonu státní správy Úřadem a ke sděleným informacím obdržet od účastníků zpětnou vazbu.

To nejdůležitější z jednání:

 • Pověření výkonem státního odborného dozoru začíná platit dnem 1. 8. 2011, v této souvislosti byli přítomní požádáni o trpělivost. Postupně se budou nastavovat pravidla, v současné době se přebírá rejstřík parašutistů od AeČR, místa inspektorů budou obsazeny novými zaměstnanci. Dle vyjádření pracovníků ÚCL je jejich snahou maximální zjednodušení provozní administrativy.
 • Provozní informace budou zveřejňovány na stránkách ÚCL: www.ucl.cz nebo www.caa.cz dále odkaz personál  – následně odkaz parašutista.
 • Průkazy parašutistů – stávající průkazy budou ponechány do uplynutí platnosti, poté budou nahrazovány novým typem průkazu. Od tohoto průkazu bude odděleno potvrzení o zdravotní způsobilosti – samostatný průkaz. Platnost průkazu parašutisty nebude vázána na platnost lékařské prohlídky. Prodlužování průkazů a kvalifikací bude provádět inspektor (examiner) v terénu, který údaje o prodlužování bude posílat na rejstřík ÚCL pro zanesení do karty parašutisty.  Jedná se o obdobu průkazu pilotů (pro vedení rejstříku je již na ÚCL používán software na popisovaný typ průkazů, pokud by byl užíván stávající typ průkazu parašutisty – byla by nutná investice do nového software). Již nebude nutno po lékařské prohlídce posílat průkaz do Prahy, ale pověřený lékař vystaví parašutistovi přímo průkaz o zdravotní způsobilosti.
 • Při podání žádosti o nový průkaz se již nebude přikládat fotografie – průkaz ani rejstřík nebude obsahovat fotografii – tyto průkazy platí ve spojení s průkazem totožnosti (OP nebo CP).
 • Platby za nové průkazy – buď hotovostně na ÚCL, nebo platebním převodem.
 • Správní poplatek za vydání nového průkazu bude jednotný pro všechny a to ve výši 500.- Kč, pro zápis kvalifikace 50,- Kč, prodloužení průkazu a kvalifikací bude zdarma. (Pozn. Stávající poplatky na AeČR za vystavení průkazu parašutisty – 1000,- Kč, členové AeČR měli poskytovánu slevu ve výši 80%). 
 • Propagační seskoky (resp. seskoky mimo letiště) – zde bylo sděleno, že bude realizováno formou oznámení, které  je třeba doručit min. 3 dny předem na podatelnu ÚCL (poštou, osobně, e-mailem nebo datovou schránkou).
 • Formulář žádosti o seskok mimo letiště (stávající dle V Para1) musí obsahovat plánek doskokové plochy
 • Pokud k uvedenému oznámení o seskoku mimo letiště nebude připomínka nebudou posílat potvrzený formulář zpět.
 • POZOR – nepleťte si třídenní lhůtu s žádostí o vydání NOTAMu, zde stále platí lhůta 10 pracovních dní (jedná se o seskoky mimo ATZ).
 • Letecká veřejná vystoupení – zde platí stejné podmínky jako doposud – tzn. 30 dní předem zpracovaná žádost.
 • Kontaktní osobou na ÚCL je pro parašutisty pan Hase.
Potud tedy vše na jedničku. Přístup všech lidí z ÚCL naprosto profesionální, venku před budovou jsme panovala všeobecná shoda, že dřívější přezdívka “protiletecký úřad”, který se pro ÚCL běžně používala už asi definitivně neplatí. Trochu studenou sprchou pak byl přístup ÚZPLN. To co je zatím nejvíc podivné jsou termíny pro hlášení událostí a to, že vzniká takový podivný pocit, že nic kromě “smrťáků” ÚZPLN fakticky nezajímá. Uvidíme, zatím jsme všichni na začátku.

 • ÚZPLN – stále platí povinnost hlášení  I, VI a LN (incidenty, vážné incidenty a letecké nehody) - stanoveno předpisem L13. V současné době není pověřen žádný subjekt mimo ÚZPLN šetřením nehod – proto musí zodpovědní funkcionáři provozu  realizovat hlášení všech výše uvedených událostí buď elektronickým formulářem na stránkách ÚZPLN, nebo vytištěním tohoto formuláře a jeho zaslání faxem. Dle sdělení zástupce ÚZPLN není žádným předpisem stanovena časová lhůta pro nahlášení události (?), takže je událost možnost nahlásit třeba i s měsíčním zpožděním (?). ÚZPLN má dle zákona povinnost vyšetřovat každou událost, ale v odpovědi na otázku o zpracování „Závěrečné zprávy“ vyplynulo, že není povinností ÚZPLN tuto zpracovat (?). Směrem k ÚZPLN zazněl požadavek z řad přítomných inspektorů o zpřístupnění na stránkách ÚZPLN (případně ÚCL) všech událostí v parašutistickém provozu – zde nepotřebujeme jakékoliv osobní údaje zúčastněných osob – zde jde o popis události a možnost přijetí případných bezpečnostních opatření v provozu.

Tematicky související články

Leave a Reply