Pilotinfo

LOM PRAHA a prodloužení meziopravní lhůty pro motory M701

Přidáno: 02. Květen 2013Autor:

Na pomoc provozovatelům letounů Aero L 29 Delfín přichází letecký opravárenský závod LOM PRAHA s. p. s technickým řešením, které umožňuje prodloužení meziopravní lhůty motorů M701. Na základě provedené individuální technické prohlídky stavu motoru je umožněno, za určitých údržbářských úkonů stanovených technickými podmínkami, provést prodloužení stávající předepsané dobové mezi-opravní lhůty, a umožnit tak provozovateli další provoz letounu bez výrazných ekonomických nákladů spojených s generální opravou motoru.

Uvedené technické řešení je posuzováno a schvalováno Úřadem civilního letectví ČR a stanovený typ údržby motorů M701c-500 a v případě úspěšné certifikace bude zařazeno do oprávnění LOM PRAHA s. p. v roli organizace údržby civilní letecké techniky podle požadavků leteckých předpisů L-8/A.

V civilním leteckém provozu se stále častěji objevují vojenské letouny L-29 Delfín s pohonnou jednotkou M701c-500 v původním stavu. Celá řada těchto motorů se nachází zakonzervovaná ve skladech provozovatelů a došlo u nich k překročení předepsané provozní lhůty v letech do provedení generální opravy, která je nezbytná pro obnovení letové způsobilosti motoru. Předepsaný hodinový nálet, který způsobuje provozní opotřebení, však tito provozovatelé zcela nevyčerpali a provedení generální opravy pro ně přináší značné finanční náklady.

Aero L 29 Delfín

Tematicky související články

Leave a Reply