Pilotinfo

Distributed Excersise – první společné letecké simulované cvičení České republiky a Švédského království

Přidáno: 24. Listopad 2014Autor:

V polovině listopadu letošního roku, se uskutečnila pro piloty taktického letectva z letecké základny Čáslav, nová a zajímavá událost. V České republice se historicky poprvé, uskutečnilo mezinárodní letecké cvičení s propojením simulačního centra FLSC ve Stockholmu ve Švédsku a pardubického simulačního centra TSC v České republice, které provozuje společnost LOM PRAHA s.p.

Distributed Exercise 2014 01

Myšlenka společného simulovaného cvičení vznikla v průběhu jednání náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Petra Pavla s velitelem vzdušných sil Švédska generálmajorem Micaelem Bydénem o prohloubení spolupráce příslušníků vzdušných sil Armády České republiky a Ozbrojených sil Švédského království. Toto jednání se uskutečnilo v pátek 7. prosince 2012 v budově Generálního štábu v Praze. Generál Bydén informoval generála Pavla o zájmu švédské strany rozšířit spolupráci mezi armádami obou zemí v oblasti přípravy a výcviku pilotů. Zároveň ocenil úroveň dosavadní spolupráce a také vycvičenost českých pilotů, se kterými se ve Švédsku při jejich zdokonalovacím výcviku potkává. „Věřím, že i s ohledem na dosavadní úspěšnou spolupráci můžeme dělat společně ještě více,“ konstatoval generál Bydén a seznámil generála Pavla se záměrem Švédska rozšířit spolupráci při výcviku i s dalšími partnerskými státy. V diskusi poté společně hovořili o možném sdílení výcvikových kapacit a o vizi vytvoření společného výcvikového centra pilotů taktického letectva, do kterého by se mohly zapojit i další země.

Distributed Exercise 2014 02

Rozhodnutí o realizaci a termínu cvičení padlo 25. května 2013, při setkání velitelů vzdušných sil Švédska a České republiky, generálmajora Micaela Bydéna a brigádního generála Ing. Libora Štefánika v pardubickém taktickém simulačním centru (TSC) Centra leteckého výcviku LOM PRAHA s.p., za doprovodu končícího velitele vzdušných sil AČR, brig. gen. Ing. Jiřího Vernera. Na tomto setkání velitelů vzdušných sil bylo dohodnuto uskutečnit společné simulované cvičení v závěru roku 2014, v rámci výcviku AČR a setkání uživatelů systému JAS-39 (Gripen Users Group – GUG). Cílem bylo propojit pardubické simulační centrum TSC a švédské simulační centrum FLSC ve Stockholmu, tak aby bylo možné provádět současný výcvik až 16 pilotů, což by výrazně přispělo k dalšímu zvýšení jejich vycvičenosti a rozvoji taktických dovedností. Zároveň bylo rozhodnuto, že cvičení proběhne pouze v neutajovaném režimu, bez sdílení jakýchkoliv citlivých informací a ve dvou etapách. V první etapě provést propojení na experimentální úrovni, za účelem ověření funkčnosti a splnění technických a legislativních podmínek a následně ve druhé etapě uskutečnit společné simulované letecké cvičení mezi českými a švédskými piloty.

Distributed Exercise 2014 03

V dalším období probíhala příprava společného cvičení, jak na české, tak švédské straně. Celý proces přípravy cvičení na české straně, v součinnosti se zástupci AČR, řídil zástupce ředitele Centra leteckého výcviku v Pardubicích, Ing. Jaroslav Šefl, který odpovídá za Taktické simulační centrum. Komplexní technická podpora cvičení byla realizována firmou VR GROUP a.s., která je dceřinou společností LOM PRAHA s.p. a která je také výrobcem celého simulačního centra v Pardubicích. Nejdříve se realizovaly požadavky a podmínky Národního bezpečnostního úřadu ČR, po jejichž splnění bylo možné zahájit proces ověření vzájemné technické kompatibility a propojitelnosti českého a švédského výcvikového centra. Uskutečnila se řada společných jednání a vzájemných testů.

Distributed Exercise 2014 04

Samotné cvičení se uskutečnilo v plánovaném termínu, od 10.11. do 14.11. 2014. První den piloti na obou stranách, po seznámení s taktickými úkoly, provedli briefing (plánování způsobu provedení misí) a rozlétání v kokpitech. Zároveň se uskutečnilo při plném zatížení a propojení simulačních systémů i jejich poslední testování a „ladění“ před zahájením cvičení. Za českou stranu se cvičení zúčastnilo 8 pilotů JAS-39 Gripen a 2 radaroví řídící bojového použití (GCI), na švédské straně 4 piloti JAS-39 Gripen maďarského letectva, 2 piloti JAS-39 Gripen thajského letectva a 2-4 piloti JAS-39 švédského letectva, včetně personálu GCI. Na pozvání české strany se jeden den cvičení zúčastnili v TSC jako pozorovatelé i 2 piloti brazilského letectva, v rámci získávání zkušeností z výcviku na letounech JAS-39 Gripen.

Distributed Exercise 2014 05

Cílem cvičení bylo procvičit především taktiku vzdušného boje za hranicí viditelnosti, tzv. Beyond Visual Range (BVR) při různých taktických scénářích, v rámci kterých na každé straně létalo 8 pilotů, celkem tedy 16 pilotů. Simulované typy letounů byly především JAS-39 Gripen, v rolích protivníka pak typy MiG-29 a Su-27. V rámci scénářů a různých výcvikových úloh byly simulovány i skupiny jiných typů letounů a vrtulníků, v jejichž prospěch působily taktické letouny, řízené piloty na obou stranách. Činnost všech letounů a pozemních prostředků bylo možné průběžně sledovat na velkoplošných obrazovkách se 3D zobrazením vzdušné a taktické situace, včetně kokpitů letounů a údajů s hodnocením bojové činnosti.

Dne 13.11.2014 navštívil Taktické simulační centrum TSC v Pardubicích i velitel vzdušných sil Maďarska, brig. generál Albert Sáfár, kterého doprovázel velitel vzdušných sil AČR, brig. generál Ing. Libor Štefánik. Osobně se zúčastnili sledování několika výcvikových misí a jejich vyhodnocení a vysoce ocenili celkovou připravenost cvičení, taktické schopnosti pilotů a přínos mezinárodního simulovaného cvičení pro bojovou připravenost pilotů a personálu GCI. Poděkovali i týmu pracovníků LOM PRAHA s.p., kteří se podíleli na přípravě cvičení a zajištění jeho průběhu. Oba velitelé v závěru vyjádřili svůj zájem a podporu při dalším společném simulovaném leteckém cvičení, které by bylo pokračováním vzájemné spolupráce partnerských zemí a za současných ekonomických podmínek velice výhodným sdílením národních výcvikových kapacit a schopností.

Distributed Exercise 2014 06

Tematicky související články

Leave a Reply