Pilotinfo

Akrobatická učebnice – výkruty do/z kruhu

Přidáno: 12. Květen 2011Autor:

Výkruty umístěné v zatáčce dělíme do dvou skupin a to podle směru podélné rotace na výkruty „z kruhu“ a nebo „do kruhu“.  Oba typy výkrutů je možné zasadit do zatáček  90°, 180°, 270° a 360°. Zahájení  i ukončení všech typů výkrutů z/do kruhu je možné z normálního letu, tak i z letu na zádech. Z důvodu bezpečnosti existuje pravidlo, že pokud je prvek umístěn jako poslední v sestavě, není možné ukončení letem na zádech.  V nejvyšší kategorii „Unlimited“ se běžně kombinují rotace „z“ a „do“ kruhu v jednom prvku. Výkruty se umísťují do zatáčky v přesném rozložení, tak aby v okamžiku zahájení zatáčky, byla zahájena i podélná rotace výkrutu.

Provedení prvku:

  • Vstupní linka
  • Zahájení podélné rotace (křidélka) společně s jemným vyšlápnutím souhlasné nohy
  • Za stálého držení stejné výchylky na křidélkách (výchylka je velmi malá cca. 2-3cm na kniplu)
  • V nožovém letu přešlapujeme na kontra nohu, tak aby se udržel nos letounu v horizontu a neklesal. Zároveň mírně přitáhneme, tak aby nám letoun stále mírně zatáčel
  • V okamžiku, kdy přecházíme do letu na zádech mírně potlačím, tak aby nám nos nepadal pod horizont
  • S přechodem do druhého nožového letu potlačíme silněji, tak aby nám letoun pokračoval v letu po kružnici a přešlapujeme směrové kormidlo opět na souhlasnou nohu tak silně aby se nos udržel stále stejně vysoko nad horizontem.
  • Výstupní linka

Příklad: dva celé výkruty do kruhu o 180°

Arestiho katalog akrobatických prvků

Arestiho označení

Směr šipky do kruhu nebo ven z kruhu nám určuje zda se jedná o výkrut do kruhu či z kruhu.

Rozložení dvou výkrutů do kruhu v zatáčce o 180°

Rozložení dvou výkrutů do kruhu v zatáčce o 180°

 

Hodnocení prvku:

-zřetelná odchylka od předepsané polohy srážka  0,5 bodu

-změna rychlosti rotace (zpomalení, zrychlení) srážka 0,5 bodu

-zastavení rotace srážka 1-2 body

-změna v horizontálním letu (klesání, stoupání)    srážka 1 bod za každých 5°

-odchylka ve směru  (zahájení, ukončení) srážka 1 bod za každých 5°

-změna v počtu rotací o více jak 90° Tvrdá nula

-přetočení nebo nedotočení do směru letu o více jak 90° Tvrdá nula

Nehodnotí se:

-poloměr zatáčky (kruhu)

-rychlost rotace

varianty jak letět výkruty do kruhu

Příklady různých variant výkrutů z/do kruhu


Tematicky související články

Leave a Reply

CAMO - zajištění kontroly letové způsobilosti pro letadla
Máme oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti od ÚCL. Vytvoříme Vám program údržby letadla nebo ho schválíme.