Pilotinfo

Ample Strike skončil úspěchem českých FAC

Přidáno: 18. Září 2015Autor:

Hlavním cílem mezinárodního cvičení Ample Strike 2015 bylo sladění posádek letounů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích (FAC). Kvalifikační dovednosti zde procvičovalo 25 týmů FAC z 16 zemí. Jak se ale předsunutým leteckým návodčím stát? A jaká je jejich úroveň oproti zahraničí?

Předsunutým leteckým návodčím (Forward Air Controllers, FAC) se může stát každý voják, který splňuje požadované schopnosti. Požadavky zahrnují výbornou znalost anglického jazyka, velmi dobrou fyzickou kondici, schopnost práce ve vysoce stresovém prostředí, orientaci v terénu, rychlý úsudek, flexibilní reakci na vzniklou situaci a práci v týmu. Všechny tyto atributy jsou prověřeny v rámci přijímacího řízení. Nespornou výhodou pro uchazeče je i služba u bojových útvarů Armády ČR a znalost taktiky pozemních jednotek.

„Prvním krokem je především práce na sobě samém,“ zdůrazňuje jeden z týmu náměšťských FAC v rámci cvičení nadporučík D. B. Zvládnutí plynné komunikace v anglickém jazyce a dobrá fyzická kondice představují standard každého FAC. Pokud voják tyto základní požadavky splňuje, může se přihlásit do výběru, který náměšťská jednotka pořádá zpravidla dvakrát ročně.

Czech Army FAC

Výborná angličtina, fyzický stav i odolnost vůči stresu

Na uchazeče čekají testy z anglického jazyka pokročilé úrovně, přezkoušení z fyzické zdatnosti, práce pod stresem a talentové zkoušky. Pokud je uchazeč úspěšný, je přeřazen k jednotce a začíná jeho prvotní výcvik v základních dovednostech. Poté následuje několikatýdenní certifikační výcvik ve výcvikovém středisku pro předsunuté letecké návodčí AGOS (U.S. Air Forces in Europe Air Ground Operations School, USAFE AGOS – Škola amerického letectva pro vzdušné a pozemní operace) v Einsiedlerhofu poblíž Ramsteinu.

Po úspěšném završení certifikačního výcviku následuje pokračovací výcvik u domovské jednotky FAC v České republice. Tento výcvik v sobě zahrnuje i základní výsadkový kurz nebo kurz zdravotnických dovedností, tzv. CLS kurz (Combat Life Saver Course). Po ukončení výcviku se návodčí stává plně kvalifikovaným a schopným nasazení na území ČR a v zahraničních operacích. Celý proces výcviku trvá 18 až 24 měsíců.

Výcvik předsunutých leteckých návodčí je zaměřen na taktiku průzkumných jednotek. Všichni jsou vyškoleni v ovládání různých komunikačních prostředků a učí se ovládat většinu zbraní, na které mohou na bojišti narazit, ručních i lafetovaných. Předsunutého leteckého návodčího je tak možné začlenit téměř do všech jednotek AČR a v případě potřeby ho využívat jako řádového člena pozemní jednotky. Prioritou je však nasazení do bojových činností, kde je k dispozici přímá letecká podpora a návodčí ji mohou použít ve prospěch pozemních jednotek.

FAC Ample Strike hangar

Jak si stojí čeští FAC mezi zahraničními?

Cvičení AMSE15 je určeno pro všechny předsunuté letecké návodčí, kteří prošli alespoň základním kurzem JTAC QC (Joint Terminal Attack Controller Qualification Course). Někteří předsunutí letečtí návodčí přijíždějí jen se základní certifikací a během tohoto cvičení získávají první zkušenosti. Díky přítomným instruktorům mohou tito návodčí během cvičení dosáhnout i na plnou kvalifikaci, kterou potřebují k nasazení do zahraniční operace. Předsunutí letečtí návodčí mohou očekávat procvičení širokého množství scénářů kopírujících reálné bojové situace, ve kterých se mohou ocitnout. Návodčí musí být schopen dekonflikce (pzn. zabezpečení vertikálního nebo horizontálního rozestupu) několika vzdušných prostředků najednou nebo synchronizace navedení letadla současně s palbou pozemního dělostřelectva a to ve dne i v noci.

Základem každého podobného cvičení je sdílení zkušeností a taktických znalostí. Velkou výhodou takovéto akce je účast návodčích i z jiných států Severoatlantické aliance a společný výcvik na bilaterální úrovni.

FAC Ample Strike

Čeští FAC patří mezi evropskou špičku

V rámci scénářů cvičení se předsunutým leteckým návodčím navozují situace blízké reálnému nasazení tak, aby byli připraveni plnit úkoly při vedení soudobých vojenských operací. Podpora pozemních jednotek zahrnuje vyhodnocení situace na bojišti, zabezpečení informačního toku a na základě rozhodnutí velitele vyžádání letecké podpory, a navedení letounu na cíl. Tím se snaží FAC vyloučit účinky zbraní na civilní obyvatelstvo, vlastní či koaliční jednotky. Variabilita scénáře umožňuje rozhodčím prověřit připravenost návodčích v rozličných situacích od napadení jednotky nepřítelem v zastavěném prostoru až po nastřelení kolony vozidel na volném prostranství.

Srovnávat úroveň předsunuté letecké návodčí jednotlivých států je relativní. „Každé navedení je jiné a každý národ má v rámci závazných doktrín trochu jiné zvyky při řešení problematiky,“ upřesňuje informace major Michal Voltr, který je v rámci cvičení odpovědný za organizaci výcviku předsunutých leteckých návodčích. „Pokud však můžeme srovnat znalosti, schopnosti a úroveň výcviku českých FAC, pak patří mezi evropskou špičku,“ dodává.

Takovým je například v loňském roce oceněný první český instruktor předsunutých leteckých návodčích nadpraporčík P. E., příslušník 22. základny vrtulníkového letectva, který ve výcvikovém středisku amerického letectva pro vzdušné a pozemní operace v německém Einsiedlerhofu obdržel jako první český voják medaili Air Force Commendation Medal. Ocenění získal za výjimečnou a dlouholetou spolupráci při výcviku přes 500 předsunutých leteckých a dělostřeleckých návodčích.

Mi 24 Hind attack Ample Strike

Tematicky související články

Leave a Reply