Pilotinfo

Ministerstvo obrany tvrdí, že všechny závady na letounech CASA C 295 M jsou odstraněny

Přidáno: 31. Květen 2012Autor:

Ministerstvo obrany konstatuje, že v souladu s „Dohodou o narovnání některých závazků z Kupní smlouvy č. 080100098 a úpravě některých dalších vztahů“ ze dne 20. ledna 2012 společnosti OMNIPOL a. s., a EADS CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS S. A, odstranily na všech letounech CASA C-295 M závady na avionickém vybavení letounu, které byly příčinou zastavení provozu těchto letounů z důvodu ohrožení bezpečnosti letového provozu.

„Termín 31. května 2012, který jsme si určili, byl díky konstruktivnímu přístupu všech zúčastněných stran dodavatelem a výrobcem dodržen. Navigační a spojovací systémy jsou nyní funkční a letadla jsou dle výrobce připravena k vojskovým zkouškám systému pasivní ochrany DAS, které právě probíhají,“ konstatoval ministr obrany Alexandr Vondra. „Po dohodě, které jsme dosáhli s dodavatelem a výrobcem v lednu letošního roku po dlouhých a tvrdých jednáních, byly závady avioniky odstraněny,“ uvedl ředitel sekce vyzbrojování ministerstva obrany plukovník Pavel Bulant. „Doufám, že výrobce učinil vše pro to, aby vojskové zkoušky na systém DAS dopadly dle našich požadavků. Teprve poté bude možné říci, že je vše v pořádku,“ doplnil ministr obrany Alexandr Vondra.

„Letouny v současné době plní bez omezení všechny úkoly výcviku létajícího personálu, přepravy osob a materiálu v souladu s požadavky Generálního štábu AČR. Na základě tohoto stavu byly zahájeny opakované vojskové zkoušky systému pasivní ochrany DAS, které budou v průběhu měsíce června 2012 ukončeny komplexní prověrkou systému DAS na speciálně vybaveném leteckém polygonu ve Velké Británii.“ řekl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek.

Ministerstvo obrany teprve po ukončení těchto zkoušek vydá rozhodnutí ve věci plnění Kupní smlouvy č. 080100098.

Součástí lednové dohody bylo i navrácení jednoho dvoumístného letounu L-159  Ministerstvu obrany ČR. Španělská strana již obdržela všechny potřebné licence k předání tohoto letounu. Vlastní termín jeho předání je závislý pouze na obdržení povolení k pozemnímu transportu letounu L-159 přes území Francie a Německa.

CASA C 295 Czech Air Force

Štítky: , , , ,

Tematicky související články

Leave a Reply