Pilotinfo

Pořízení mobilních 3D radarů MADR

Přidáno: 30. Září 2014Autor:

Ministerstvo obrany rozhodlo o způsobu pořízení mobilních 3D radiolokátorů MADR prostřednictvím otevřeného výběrového řízení. S ohledem na význam zakázky pro obranu státu dodavatel musí mít pevné zakotvení v ČR, proto ministerstvo bude trvat na zapojení domácího obranného průmyslu.

V první fázi je do roku 2017 nutné pořídit celkem pět 3D radiolokátorů, které nahradí stávající morálně a technicky zastaralé radary původní sovětské konstrukce. Předpokládaná doba dodávky je 18-24 měsíců od podpisu smlouvy. Ministerstvo proto připraví otevřené výběrové řízení v co nejkratší době. Očekává se, že cena akvizice se bude pohybovat ve výši přibližně 1,5 – 1,7 miliardy Kč.

V průběhu řady jednání vedených od června letošního roku se státům V4 podařilo dosáhnout shody na jednotné specifikaci systému. To konkrétně znamená, že jednotlivé strany mohou pořizovat radarové systémy podle stejné specifikace, byť v rozdílných počtech a termínech podle svých možností a potřeb.  Zároveň však byla identifikována řada problémů, které společnou akvizici v oblasti vyzbrojování stále komplikují a na jejichž překonání bude nutné dále pracovat. Příkladem mohou být rozdíly v legislativních postupech u jednotlivých států.

Žádný projekt řešený v rámci Visegrádské skupiny se nedostal do tak pokročilé fáze. Stávající shoda států V4 otevírá prostor k dalšímu posílení obranné spolupráce. V případě radiolokátorů MADR se kromě společného postupu při nasazení v operacích a v rámci integrovaného systému protivzdušné obrany evropských států NATO například nabízí i spolupráce při přípravě a výcviku odborného a technického personálu.

Radar MADR

Štítky:

Tematicky související články

Leave a Reply