Pilotinfo

Stanovisko vedení Ministerstva obrany k problémům letounů CASA

Přidáno: 15. Listopad 2011Autor:

Vedení Ministerstva obrany se v minulých dnech seznámilo s výsledky závěrečné zprávy Inspekce ministra obrany (IMO) o zjišťování incidentů (předpokladů letecké nehody), ke kterým došlo na letounech CASA C 295M ve dnech 27. a 30. října 2011 při letech z domovské základny v Praze – Kbelích do španělské Sevilly a zpět.

Zpráva komise mimo jiné konstatuje, že v průběhu letů bylo v důsledku chybné signalizace palubních přístrojů piloty přistoupeno k řízenému vypnutí motoru a bylo rovněž zjištěno samovolné přeladění komunikačního a navigačního systému. IMO proto doporučila všechny letouny CASA až do odstranění problémů neprovozovat s výjimkou účelových letů k odstraňování závad. „Protože létání s těmito stroji není z našeho pohledu bezpečné, rozhodl jsem o jejich uzemnění, s výjimkou účelových letů, kterými budeme prověřovat, jak jsou nedostatky odstraňovány,“ uvedl v této souvislosti náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek. Podle generála Picka z tohoto důvodu také není reálné, že by do konce listopadu mohly proběhnout opakované vojskové zkoušky systému pasivní ochrany letounu (DAS), jejichž požadavkům systém DAS na jaře tohoto roku nevyhověl. „Vojskové zkoušky zahájíme v momentě, až budou letouny bez závad,“ uvedl generál Picek.

Dodavatel letounů (společnost Omnipol) je podle smlouvy povinen dodat všechny čtyři letouny s veškerým operačním a pozemním vybavením do 30. listopadu tohoto roku. Bez ohledu na průběh reklamačního řízení je šest měsíců od konečného termínu dodání nejzazší lhůtou pro odstranění všech nedostatků, neboť od smlouvy lze odstoupit mj. pro prodlení s plněním závazků dodavatele o více než 6 měsíců.

V pátek 11. listopadu se v Praze uskutečnilo další kolo jednání s dodavatelem (Omnipol) a výrobcem (Airbus Military). „Jak dodavatel, tak výrobce problémy uznávají, ale z našeho pohledu je zlehčují. To my nemůžeme a nechceme připustit. V sázce je bezpečnost našich pilotů a také splnění úkolů, pro které byla tato transportní letadla pořizována. Naše trpělivost není a nemůže být neomezená,“ uvádí k výsledku posledních jednání ministr obrany Alexandr Vondra.

Ministerstvo obrany se proto dopisem obrátilo na dodavatele i výrobce s tím, že požaduje urychlené odstranění všech reklamovaných závad, protože žádný ze čtyř letounů není nyní schopen plnit účel, ke kterému byl pořízen. Kvůli nefunkční integraci pasivní ochrany a problémům se softwarem není možné tyto letouny nasadit do zahraničních operací (například v Afghánistánu). „Problémy již trvají příliš dlouho. Nebudou-li všechny závady odstraněny řádně a včas, navrhnu vládě odstoupení od smlouvy v plném rozsahu,“ uzavírá ministr obrany Alexandr Vondra.

dopravní letadlo CASA

Štítky: , ,

Tematicky související články

Leave a Reply