Pilotinfo

Výjimečné ocenění pro českého instruktora leteckých návodčí

Přidáno: 31. Prosinec 2014Autor:

Ve výcvikovém středisku amerického letectva pro vzdušné a pozemní operace v německém Einsiedlerhofu byl oceněn medailí Air Force Commendation Medal první český voják, příslušník 22. základny vrtulníkového letectva a první český instruktor předsunutých leteckých návodčích nadpraporčík P. E. Ocenění za výjimečnou a dlouholetou spolupráci při výcviku předsunutých leteckých a dělostřeleckých návodčích mu osobně předal velitel školy podplukovník Stanton C. Shuttleworth. Slavnostního předání významného mezinárodního ocenění ve výcvikovém středisku pro předsunuté letecké návodčí se zúčastnili hlavní představitelé školícího centra (Warrior Preparation Center) a za Armádu České republiky velitel vrtulníkové základny plukovník Miroslav Svoboda. „Je pro mě ctí, že se mohu účastnit tohoto ceremoniálu. Jde o ocenění nejen našeho příslušníka, ale také celé jednotky FAC z vrtulníkové základny v Náměšti a prezentaci celé Armády ČR,“ konstatoval Miroslav Svoboda.

podplukovník stanton c shuttleworth dekoruje nadpraporčíka p e

Nadpraporčík P. E. působil tři a půl roku jako první český instruktor ve výcvikovém středisku pro předsunuté letecké návodčí AGOS (USAFE AGOS – U.S. Air Forces in Europe Air Ground Operations School – škola amerického letectva pro vzdušné a pozemní operace) v Einsiedlerhofu poblíž Ramsteinu. V letech 2010 až 2013 se zde podílel na výcviku více než 500 předsunutých leteckých a dělostřeleckých návodčích. Téměř 200 předsunutých leteckých návodčích (Forward Air Controller – FAC) provedl přípravou před výjezdem do zahraničních operací. Dnes se stal nadpraporčík P. E. prvním příslušníkem AČR, kterému byla tato mezinárodní medaile vzdušných sil USA udělena.

„Tohoto ocenění si velice vážím a je to pro mě motivací do budoucnosti. Má práce je mým koníčkem, ale bez výborné spolupráce, zázemí a dlouholeté podpory celé jednotky FAC v Náměšti bych tu dnes nestál,“ dodal po slavnostním předání oceněný instruktor FAC. „Kvalifikovaným předsunutým leteckým návodčím jsem se stal v roce 2003, inspektorem výcviku v roce 2004, ale kvalifikaci instruktora pro americké jednotky jsem získal až v roce 2010 právě na škole v USAFE AGOS,“ doplňuje nadpraporčík P. E.

předsunutý letecký návodčí AČR v afghanistanu

Po měsíčním kurzu a úspěšném splnění požadavků USAFE AGOS zůstal na škole jako instruktor. Začátky spolupráce v cizím prostředí nebyly pro jediného zahraničního instruktora ve výcvikovém středisku jednoduché. Výcvik zahrnoval teoretickou přípravu a polní výcvik. Třítýdenní teorie se skládala z výukových bloků a navádění na simulátorech, dvoutýdenní polní výcvik byl zaměřen na praktické navádění letounů s odhozem ostré munice. Úkolem instruktora při tomto výcviku bylo zabezpečit přednášky pro účastníky kurzu, obsluhu simulátoru, vyhodnocovat navádění jak na simulátoru, tak při ostrém navádění ve dne i v noci.

Jako předsunutý letecký návodčí působil nadpraporčík P. E. již dvakrát v bojových misích v jižní části Afghánistánu. V budoucnosti je plánováno jeho vyslání z domovské základny v Náměšti opět do Afghánistánu, kde bude provádět výcvik afghánských leteckých koordinátorů (Afghan Tactical Air Coordinators).

nadpraporčík p e při nasazení v afghanistanu

Tematicky související články

Leave a Reply