Pilotinfo

Výzkumný tým z Dobrušky se zařadil mezi tvůrce světových konstant

Přidáno: 23. Listopad 2011Autor:

Při všem co se děje s naší armádou a jejím letectvem (se kterým to jde doslova od deseti k pěti) je opravdu příjemné, že můžeme přinést zprávu, která je jen a jen pozitivní. Navíc je to zpráva o úspěchu, který budou moci využívat letci po celém světě.

Viliam Vatrt uspěl ve velké konkurenci desítek vědců v rozdílných oborech se svojí konstantou geopotenciálu na geoidu W0, která je využitelná v geodezii, astronomii, letectví a družicových technologiích. Cena „Česká hlava“ se uděluje za objev či mimořádný počin, který se v posledních několika letech uskutečnil v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací, a to s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

Využitelnost konstanty WO v praxi je spojena s pradávnou snahou mapovat svá území, určovat svoji polohu a výšku. V moderních dějinách země pak je tato snaha spojena s používáním globálních družicových navigačních systémů, rozmachem letecké dopravy a zaváděním stále modernějších a přesnějších technologií globálního charakteru.

Problematika určování nadmořských výšek je však stále značně komplikovaná. Mimo jiné i tím, že zemská kůra se zejména v důsledku gravitačního působení Měsíce a Slunce nepřetržitě výškově deformuje. Existují však globální geodetické konstanty tělesa Země, které na těchto slapových a jiných vlivech nezávisí. Jednou z nich je klidná, v integrálním smyslu střední, hladina světového oceánu, jejíž tvar a globální zvlnění od roku 1993 nepřetržitě zaměřují družicové altimetrické systémy (TOPEX/POSEIDON, JASON1).

Dobrušský výzkumný tým vedený Viliamem Vatrtem vyvinul teorii, jak z těchto družicových altimetrických dat vypočítat na uvedené oceánické vztažné ploše (geoidu) hodnotu potenciálu gravitačního pole Země – konstantu W0.

Tato konstanta má mnohostranné praktické využití nejen v geodézii. Umožňuje například sjednocení všech lokálních výškových systémů, vybudovaných na různých kontinentech, které nelze spojovat klasickou kontinentální metodou nivelace, používá se při testování přesnosti a spolehlivosti nově vytvářených geopotenciálních modelů EGM (Earth Gravity Model) nebo pro převod časových stupnic při řešení relativistických úloh v astronomii.

Konstanta W0 byla přijata jako světová konstanta. Čech Viliam Vatrt se tak zařadil mezi tvůrce světových konstant, jakými jsou například rychlost světla ve vakuu nebo známé Newtonovy gravitační konstanty.

Štítky: ,

Tematicky související články

Leave a Reply