Pilotinfo

Vyznamení veteránů 311 československé bombardovací squadrony RAF

Přidáno: 06. Květen 2013Autor:

Zítra v úterý 7. května 2013 ve 13.00 hodin se na Ministerstvu obrany ČR uskuteční slavnostní ceremoniál udílení nejvyšších resortních vyznamenání Ministerstva obrany ČR a jmenování válečných veteránů do vyšších hodností. Ministr obrany Vlastimil Picek udělí při příležitosti oslav Dne vítězství celkem deset Křížů obrany státu ministra obrany ČR, osm vyznamenání Zlaté lípy a pět Záslužných křížů ministra obrany ČR. Sedm válečných veteránů bude jmenováno do vyšších hodností. Slavnostního aktu se zúčastní rovněž náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel a další představitelé resortu obrany. Mezi vyznamenanými jsou i dva letci, shodou okolností, oba příslušníci 311. československé bombardovací squadrony RAF.

Křížem obrany státu ministra obrany České republiky bude dekorován plukovník v. v. Pavel Vranský, narozen 29. 4. 1921. V roce 1939 odešel z okupované vlasti do Polska. Zde vstoupil do řad Československého legionu. S ním se dostal v září 1939 do sovětského zajetí, z něhož byl propuštěn na jaře 1941 a odeslán k čs. jednotkám na Střední východ. V řadách 11. čs. pěšího praporu – Východního se zúčastnil bojů v Sýrii a u Tobruku. Koncem roku 1942 se přihlásil k letectvu. Ve Velké Británii prodělal výcvik palubního radiooperátora a od dubna 1944 operačně létal u 311. čs. bombardovací peruti. V roce 1946 demobilizoval. Je dvojnásobným nositelem Československého válečného kříže, trojnásobným nositelem Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem, Československé medaile za zásluhy I. stupně, Záslužného kříže MO III. stupně a dalších britských i českých vyznamenání.

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky pak zítra převezme plukovník v.v Arnošt Polák (uváděn také jako Pollak) narozen 21. 9. 1923 v Praze. Příslušníkem 311. čs. bombardovací peruti RAF se stal v roce 1943, sloužil jako radioperátor a palubní střelec, během operačního turnusu odlétal celkem 63 misí. Po ukončení turnusu sloužil dál u letectva, tentokrát u dopravního. Válku ukončil v hodnosti rotného. Po únoru 1948 emigroval z Československa. Dlouholetý člen Svazu letců svobodného Československa, v současné době jeho předseda. Zejména v posledních letech organizuje pravidelné vzpomínkové akce na čs. vojenském pohřebišti v Brookwoodu. Životní příběh Arnošta Poláka si můžete poslechnout, byl zaznamenán v rámci projektu Paměť národa.

 

Tematicky související články

Leave a Reply