Pilotinfo

Český vzdušný prostor v roce 2010 opět atraktivní

Přidáno: 10. Únor 2011Autor:

Vyhodnocení provozní výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2010 potvrdilo oživení mezinárodní letecké dopravy, které se projevilo zvýšeným zájmem leteckých dopravců o využití českého vzdušného prostoru. Provoz v roce 2010 vykázal po poklesu v roce 2009 znovu meziroční nárůst počtu pohybů v českém vzdušném prostoru (tzv. FIR Praha).  Došlo také k výraznému zkvalitnění poskytovaných služeb a to zejména v oblasti plynulosti letového provozu a snížení průměrného zpoždění.

Celkový počet pohybů ve vzdušném prostoru České republiky za rok 2010 činí 682 971, což představuje ve srovnání s rokem 2009 meziroční nárůst o 2,7%. Pokud by v polovině dubna 2010 nedošlo k pětidennímu úplnému přerušení poskytování letových provozních služeb z důvody výskytu sopečného popela z islandské sopky, byl by meziroční nárůst provozu v českém vzdušném prostoru podle provedených analýz přibližně o další jedno procento vyšší.

Provoz v letní sezóně byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 71 611 pohybůmv denním průměru tedy 2 300 letům. Rekordním dnem s historicky nejvyšším provozem se stal 29. červenec 2010, kdy oblastní středisko Praha poskytlo svoje služby 2 327 letům. Při průměrné kapacitě jednoho letadla tak za tento den využilo český vzdušný prostor téměř 350 000 pasažérů.

Nárůst provozu v roce 2010 byl zvládnut s nejvyšší mírou bezpečnosti. I nadále pokračoval příznivý trend snižování průměrného zpoždění na provedený let, které v uplynulém roce dosáhlo hodnoty 0,14 minuty na provedený let a pohybuje se tak výrazně pod hodnotou 0,3 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL).

Dlouhodobě největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p. v případě traťových navigačních služeb je německý letecký dopravce Lufthansa, následují  České aerolinie a British Airways.

Pokles provozu v letní sezoně naopak pokračoval na letiště Praha – Ruzyně. Celkový počet pohybů (startů a přistání) činil 156 220 a byl tak zaznamenán pokles o 4,8% oproti roku 2009 (164 120 startů a přistání).

V oblasti letištních a přibližovacích služeb na letišti Praha jsou největším odběratelem ŘLP ČR, s.p. České aerolinie, významný podíl patří i společnosti Travel Service a Lufthansa.

Menší objem provozu byl v roce 2010 zaznamenán také regionálních letištích. Na letišti Brno se jedná o meziroční pokles o 21% (26 780 startů a přistání), na letišti Ostrava o 7,3% (14 803 startů a přistání) a na letišti v  Karlových Varech o 7,4% (7 330 startů a přistání). Vývoj dynamiky provozu na těchto letištích se však v jednotlivých měsících významně lišil a byl zejména ovlivněn nižším počtem charterových letů než v předchozích letech.

ŘLP ČR, s.p. stanovil od 1. ledna 2011 nové ceny za traťové navigační službyčeském vzdušném prostoru a za letištní a přibližovací služby na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Základní sazba poplatku za traťové navigační služby ve vzdušném prostoru České republiky byla pro rok 2011 stanovena ve výši na 46,06 EUR za přeletovou jednotku, což představuje snížení ceny oproti roku 2010 o 5,5%. Průměrná cena za přeletovou jednotku se v rámci členských zemí EUROCONTROL pro rok 2011 pohybuje okolo 58 EUR.

Na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary platí letečtí dopravci od začátku roku 2011 částku  6 800 Kč za přibližovací jednotku. Výše ceny za přibližovací jednotku pro zákazníky ŘLP ČR, s.p. na těchto letištích tak již od roku 2009 zůstává nezměněna.

Stejně jako v předchozích letech bude naším hlavním cílem a posláním pro rok 2011 poskytovat bezpečné a nákladově efektivní letové provozní služby. Vzhledem k tomu, že ceny za poskytované letové provozní služby pro rok 2011 zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích dvou letech, očekáváme další nárůst poptávky ze strany leteckých dopravců po našich službách v českém vzdušném prostoru o 3,5%. Stagnaci nebo jen velmi mírný nárůst letového provozu předpokládáme na letišti Praha a také na regionálních letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech“, komentoval provozní prognózy pro rok 2011 generální ředitel ŘLP ČR, s.p.  Ing. Jan Klas.

Štítky:

Tematicky související články

Leave a Reply