Pilotinfo

Emirates Group je opět v zisku, tak jako již 27 let v řadě …

Přidáno: 14. Květen 2015Autor:

Skupina zaznamenala druhý nejvyšší zisk ve své historii ve výši 5,5 miliard AED (1,5 miliardy USD);

Stabilní výnosy a růst spolu s navyšováním kapacity a výraznými investicemi do obchodních aktivit ve výši 20,2 miliard AED (5,5 miliard USD)

Oznámena výplata dividendy ve výši 2,6 miliard AED (700 milionů USD) pro Dubajskou investiční společnost.

Společnost Emirates dosáhla zisku 4,6 miliard AED (1,2 miliardy USD) při růstu příjmů o 7 % na 88,8 miliard AED (24,2 miliard USD)

Kapacita poprvé v historii společnosti překročila hranici 50 miliard ATKM

dnata dosáhla zisku 906 milionů AED (247 milionů USD), nejlepšího výsledku za 56 let

Příjmy ve výši 10,3 miliard AED (2,8 miliardy USD) poprvé překročily hranici 10 miliard AED

Mezinárodní aktivity nyní představují více než 60 % tržeb společnosti

dopravní letadlo

Skupina Emirates oznámila, že minulé účetní období zakončila v silné finanční situaci a již sedmadvacátým rokem po sobě dosáhla zisku. Navzdory mnoha globálním a provozním výzvám, které se během uplynulého roku objevily, pokračuje doba stabilního růstu. Díky dalšímu rozšiřování globální působnosti skupiny a průběžnému posilování jejích obchodních aktivit prostřednictvím strategických investic překonaly ve fiskálním roce končícím 31. března 2015 společnosti Emirates i dnata hned několik milníků.

Podle údajů zveřejněné výroční zprávy za účetní rok 2014-15 vykázala Emirates Group zisk ve výši 5,5 miliard AED (1,5 miliard USD), a ve srovnání s předchozím rokem tak zaznamenala nárůst o 34 %. Příjmy dosáhly hranice 96,5 miliard AED (26,3 miliard USD), což oproti předchozímu roku představuje 10% nárůst. Zároveň si skupina i nadále udržuje vysoké peněžní rezervy, jež se zvýšily na 20,0 miliard AED (5,5 miliard USD).

„Období 2014-15 bylo pro letecké společnosti velmi bouřlivé. Pád cen ropy v druhé polovině fiskálního roku nám pomohl snížit náklady, nevyvážil však negativní dopady, jež na naší ziskovosti zanechaly silné kurzové výkyvy, snížení tržeb v důsledku vypuknutí epidemie Eboly a ozbrojených konfliktů v několika oblastech světa nebo osmdesátidenní modernizace vzletové a přistávací dráhy na Dubajském mezinárodním letišti (DXB). Skutečnost, že se nám navzdory všem těmto nepříznivým okolnostem již 27. rokem v řadě podařilo dosáhnout zisku, a navíc jednoho z dosud vůbec nejlepších výsledků, je jasným důkazem síly našich značek a pevnosti základů našeho podnikání, ale i odhodlání a schopností našich zaměstnanců,“ komentoval uveřejněné výsledky Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saíd al-Maktúm, předseda představenstva a generální ředitel letecké spolčenosti Emirates i celé skupiny.

Výrazné posílení amerického dolaru oproti měnám používaným na mnoha klíčových trzích společnosti Emirates i dnata mělo na výsledné hospodaření skupiny dopad ve výši

1,5 miliardy AED (412 milionů USD); osmdesátidenní omezení provozu na DXB se pak na výsledcích skupiny podepsalo snížením příjmů odhadem o 1,7 miliardy AED (467 milionů USD).

„Každý rok přináší řadu nových výzev. Při jejich řešení se vždy rozhodujeme tak, abychom postupovali v nejlepším zájmu našich zaměstnanců i zákazníků a abychom se co nejvíce přiblížili našim dlouhodobým cílům. Jako skupina samozřejmě bedlivě sledujeme naše výnosy i zisk, ale zároveň zásadně nepouštíme nohu z plynu, pokud jde o investice do dalšího rozvoje našeho podnikání a péče o naše lidi. Sečteno a podtrženo celá skupina ve fiskálním roce 2014-15 investovala přes 20,2 miliard AED (5,5 miliard USD) do nákupu nových letadel a vybavení, moderní infrastruktury, špičkových technologií a zaměstnaneckých programů. V historii skupiny se jedná o druhou nejvyšší částku za jeden fiskální rok, hned po rekordních investicích z loňska.“

Zaměstnanecká základna skupiny je rozprostřena mezi více než 80 dceřiných společností a poboček po celém světě a v uplynulém roce se rozrostla o 11 % na celkových 84 000 zaměstnanců více než 160 různých národností.

„Přetrvávající nejistota u mnoha měn a trhů po celém světě pro nás bude i nadále představovat výzvu, stejně jako hrozící riziko protekcionismu ze strany některých zemí. Přesto se však do nového fiskálního roku vydáváme s velkou jistotou – naše rozvaha, předchozí úspěchy, pestré globální portfolio a mimořádně schopná mezinárodní zaměstnanecká základna totiž slouží jako pevné základy pro další pokračování nastoleného trendu ziskovosti,“ konstatuje šejk Ahmed, „i nadále půjdeme cestou stabilního, racionálního růstu a budeme ještě usilovněji pracovat na tom, abychom splnili a předčili očekávání našich zákazníků.“

Spolu s nárůstem celkového zisku Emirates Group oznámila vyplacení dividendy ve výši 2,6 miliard AED (700 milionů USD) Dubajské investiční spolčenosti.

Výsledky letecké společnosti Emirates

Ve fiskálním roce 2014-15 zvýšily Emirates kapacitu o 4,0 miliardy nabízených tunokilometrů (Available Tonne Kilometres – ATKM). Vůbec poprvé v dějinách společnosti tak kapacita pro přepravu osob a zboží přesáhla hranici 50 miliard, když ke konci fiskálního roku činila celkem 50,8 miliard ATKM. I díky tomu si Emirates znovu upevnily pozici největší mezinárodní letecké společnosti.

Emirates v průběhu fiskálního roku získaly 24 nových letadel včetně dvanácti strojů A380, deseti Boeingů 777-300ER a dvou Boeingů 777F. Letecký park společnosti se tak rozrostl na celkem 231 strojů. Deset starších letadel bylo zároveň během tohoto období vyřazeno, čímž se průměrné stáří strojů ve flotile snížilo na 75 měsíců – to představuje téměř polovinu průměrného stáří 140 měsíců vykazovaného za celé odvětví. Emirates i nadále zůstávají největším provozovatelem modelů Boeing 777 a A380 na světě, které patří k nejmodernějším a nejúčinnějším letounům se širokým trupem, s nimiž se dnes na obloze můžeme setkat.

Emirates Airbus A 380

Po dodání nových letadel Emirates spustily osobní linky do pěti nových destinací – Abudžy, Bruselu, Budapešti, Chicaga a Osla – a čtyři nové čistě nákladní linky: do Atlanty, Basileje, Mexico City a Ouagadougou. Zároveň došlo k rozšíření služeb a přepravní kapacity u 34 měst v současné dopravní síti v Africe, Asii, Evropě, na Blízkém východě a v Severní Americe, díky čemuž zákazníci získali ještě lepší možnost výběru spojení.

Kvůli osmdesátidennímu uzavření vzletové a přistávací dráhy na DXB muselo na zemi zůstat 19 letadel Emirates, čímž se kapacita společnosti snížila o 9 %. Zároveň tak došlo k omezení služeb ve 41 destinacích. Celkový dopad modernizace a s ní souvisejících omezení na příjmy společnosti se odhaduje na 1,6 miliard AED (436 milionů USD). Kvůli vypuknutí epidemie eboly v Africe bylo rovněž třeba dočasně pozastavit provoz na některých linkách a na jiných letištích posílit zdravotní a bezpečnostní kontroly. Vlivem geopolitických událostí bylo dále nutné přerušit poskytování některých služeb a změnit trasy vybraných linek tak, aby nevedly přes oblasti konfliktů.

Navzdory těmto výzvám dosáhly příjmy společnosti Emirates rekordní částky 88,8 miliard AED (24,2 miliard USD). V druhé polovině fiskálního roku došlo k výraznému poklesu ceny tryskového paliva, což dále napomohlo zlepšení výsledku hospodaření společnosti. Náklady Emirates na palivo se ve srovnání s předchozím fiskálním rokem snížily o 7 % na částku 28,7 miliard AED (7,8 miliard USD). Dnes tak palivo tvoří 35 % provozních nákladů, což ve srovnání s předchozím obdobím představuje pokles o 4 procentní body (p.b.). Přesto však letecké palivo zůstává nejvýznamnější nákladovou složkou. Celkové provozní náklady se zvýšily o 6 % při 7% nárůstu výnosů ve srovnání s předchozím fiskálním obdobím 2013-14.

Společnost se úspěšně vypořádala se stoupajícím konkurenčním tlakem na všech trzích a vykázala zisk ve výši 4,6 miliard AED (1,2 miliard USD); to ve srovnání s výsledky předchozího roku představuje nárůst o 40 % při velmi dobrém ziskovém rozpětí ve výši 5,1 %, nejlepší marži od roku 2010-11.

Emirates přepravily celkem 49,3 milionu cestujících (o 11 % více než v předchozím roce) při faktoru obsazenosti sedadel 79,6 %. Ve srovnání s výsledky předchozího roku (79,4 %) tak došlo k mírnému zlepšení, a to navzdory 9% nárůstu kapacity a množství nabízených osobokilometrů (Available Seat Kilometres – ASKM). Tato skutečnost je jasným důkazem zájmu zákazníků cestovat moderními letadly společnosti Emirates a využívat příhodné polohy dubajského letiště jako přestupního uzlu.

Výnosy za využitý osobokilometr (Revenue Passenger Kilometre – RPKM) klesly vlivem tlaků plynoucích z oslabování téměř všech světových měn vůči americkému dolaru na 29,7 filsů (8,1 amerických centů).

Navzdory přetrvávající ekonomické nejistotě a velké konkurenci na mnoha trzích Emirates rovněž zvýšily svůj faktor prémiových sedadel. Faktor prémiových sedadel a celkový faktor sedadel u vlajkové lodi společnosti, strojů A380, překonal výsledky celé sítě – potvrzuje se tak předpoklad, že prémiové produkty a lety modelem A380 se u zákazníků těší vysoké popularitě. K 31. březnu 2015 společnost Emirates vlastnila 59 strojů A380, jež zajišťovaly obslužnost každé čtvrté destinace v síti pro osobní přepravu.

Emirates letušky

Na financování růstu své flotily Emirates prostřednictvím různých finančních struktur získaly celkem 18,7 miliardy AED (5,1 miliard USD). Významného milníku se podařilo dosáhnout uzavřením vůbec prvního japonského operativního leasingu (Japanese Operative Leasing – JOL) na stroj A380. U jednoho letounu A380-800 Emirates zároveň uzavřely dohodu o japonském operativním leasingu s kupní opcí (Japanese Operating Lease with a Call Option – JOLCO) s cílem rozšířit investorskou základnu u stojů A380 též na japonský trh. Během uplynulého fiskálního roku rovněž Emirates úspěšně uzavřely dohodu o zpětném leasingu pěti strojů B777-300ER a jednoho B777-200ER.

Vrcholem v oblasti financování pak v uplynulém fiskálním roce bylo úspěšné vydání dluhopisu typu sukuk garantovaného britskou agenturou UK Export Finance (UKEF) ve výši 3,4 miliardy AED (913 milionů USD) na pořízení čtyř strojů A380, které budou dodány v roce 2015. Transakce byla vůbec prvním dluhopisem typu sukuk s podporou UKEF a dosud největší nabídkou na kapitálovém trhu v oblasti letectví uskutečněnou se zárukou úvěrové exportní agentury.

Tyto transakce odpovídají strategii společnosti Emirates usilovat o diverzifikované zdroje financování a podtrhují její dobré finanční zdraví i silnou důvěru investorů ve zvolený obchodní model. Emirates uzavřely fiskální rok s příznivým peněžním tokem z provozní činnosti ve výši 13,3 miliard AED (3,6 miliard USD).

Výnosy ze šesti regionů, v nichž Emirates působí, zůstávají i nadále dobře vyvážené, když žádný z nich se na celkových tržbách nepodílí více než 30 %. Největší příspěvek ve výši 25,2 miliardy AED (6,9 miliard USD) pramení z regionu Evropy a ve srovnání s obdobím 2013-14 se jedná o 7% nárůst. S nepatrným odstupem následuje region východní Asie a Australasie, jehož příspěvek po 3% meziročním růstu činí 24,6 miliard AED (6,7 miliard USD). Největší růst – konkrétně 20 % – byl zaznamenán v americkém regionu, jehož příspěvek stoupl na 11,0 miliard AED (3,0 miliardy USD). Výnosy z oblasti Blízkého východu a Perského zálivu pak zaznamenaly 4% růst a dosáhly hodnoty 8,6 miliard AED (2,3 miliardy USD).

Při pohledu na další části světa zaznamenala společnost Emirates výrazný růst výnosů v oblastech západní Asie a Indického oceánu – zde o 11 % na 9,2 miliardy AED (2,5 miliardy USD) – a Afriky, v jejímž případě se jednalo o 5% růst na 8,1 miliardy AED (2,2 miliardy USD).

Věrny své orientaci na zákazníka Emirates v uplynulém roce investovaly 73 milionů AED (20 milionů USD) do vybavení své flotily bezplatným přístupem k Wi-Fi. K 31. březnu 2015 byly služby bezdrátové sítě Wi-Fi k dispozici na 107 strojích A380 a Boeing 777. Společnost zároveň otevřela vlastní salonky na letištích Glasgow a Los Angeles, čímž se počet salonků Emirates po celém světě zvýšil už na 37. Zároveň Emirates otevřely 300místné kontaktní centrum na budapešťském letišti s cílem podpořit svůj další růst a rozšířit jazykové portfolio a komunikační možnosti společnosti.

Pro rok 2015-16 Emirates dosud oznámily dvě nové linky – do Denpasaru a Orlanda – spolu s postupným navyšováním kapacity u stávajících destinací.

Fiskální rok 2014-15 byl velmi úspěšný pro divizi Emirates SkyCargo, která vykázala výnosy 12,3 miliard AED (3,4 miliard USD), což ve srovnání s předchozím rokem představuje výrazný nárůst o 9 %. S příspěvkem ve výši 15 % z celkových tržeb za přepravní služby tak divize Emirates SkyCargo i nadále hraje významnou úlohu v rozšiřujících se aktivitách celé společnosti.

Hmotnost zboží přepraveného divizí Emirates SkyCargo zaznamenala výrazný 6% nárůst na 2,4 milionů tun, to vše navzdory přetrvávající nesnadné situaci na trhu nákladní letecké přepravy dané rychle se měnícími vzorci poptávky. Výsledky divize Emirates SkyCargo jasně dokladují její schopnost dosahovat růstu tržeb navzdory aktuálním poměrům v celém odvětví. Výnosy na využitý tunokilometr nákladu (Freight Tonne Kilometre –FTKM) se v letošním roce snížily o 1 %, mimo jiné i vlivem oslabování hlavních světových měn.

1. květen 2014 představoval pro Emirates SkyCargo významný milník – k tomuto datu došlo k přesunu nákladních operací divize do nového nákladního terminálu Al-Maktúmova mezinárodního letiště (DWC) v zóně Dubai World Central. Nový nákladní terminál DWC je vybaven nejmodernější technikou a aktuálně schopen odbavit až 700 000 tun nákladu za rok.V případě potřeby je možné jeho další rozšíření až na 1 000 000 tun nákladu za rok, což Emirates SkyCargo zajišťuje potřebnou flexibilitu pro další růst.

Ke konci fiskálního období tvořilo nákladní flotilu Emirates SkyCargo 14 letadel – 12 strojů typu Boeing 777F a 2 Boeingy 747-400F.

Boeing B 777 F Emirates SkyCargo

Hotely společnosti Emirates dosáhly výnosů ve výši 693 milionů AED (189 milionů USD), což představuje úctyhodný meziroční nárůst o 23 %. Tomuto příznivému vývoji napomohlo i otevření druhé věže dubajského hotelu JW Marriott Marquis, nejvyššího hotelu na světě.

Výsledky společnosti dnata

dnata ve fiskálním roce 2014-15 dosáhla nejvyššího zisku za dobu svého dosavadního 56letého působení, a navázala tak na úspěšný výsledek z předchozího roku. Výnosy společnosti stouply na 10,3 miliardy AED (2,8 miliardy USD), díky čemuž dnata poprvé ve své historii překročila metu 10 miliard AED. Mezinárodní aktivity společnosti nyní tvoří více než 60 % jejích celkových příjmů.

Za výrazným 36% nárůstem výnosů stojí organický růst podpořený tím, že do výsledků hospodaření se poprvé naplno promítla akvizice Gold Medal Travel Group, kterou divize dnata Travel získala v březnu 2014 předchozího fiskálního roku. Nemalou roli však sehrály též akvizice společnosti Stella Travel ve Spojeném království z října 2014 a zbývajícího 50% podílu v australské společnosti Toll dnata z února 2015. Zároveň byl ve fiskálním roce 2014-2015 dokončen prodej společnosti mercator, dodavatele IT řešení pro letecký průmysl.

Po rekordních investicích z předchozího účetního období pokračovala dnata i v tomto fiskálním roce v budování základů budoucího růstu investováním 513 milionů AED (140 milionů USD) do svých obchodních aktivit. Ke klíčovým investicím v roce 2014-15 patřily zejména nové sedmisetmístné kontaktní centrum na Filipínách; nové letištní salonky v Manile a Dubaji; nové halal kuchyně v Itálii; nová infrastruktura pro nákladní přepravu v Austrálii, Iráku, Pákistánu, Singapuru, Švýcarsku, Spojených arabských emirátech a Spojeném království a nové turistické pobočky v regionu Blízkého východu.

Výnosy společnosti dnata z provozování letišť v SAE včetně odbavování letadel a nákladu se zvýšily o 5 % na 2,5 miliardy AED (685 milionů USD), přičemž se na nich významně projevila osmdesátidenní uzavírka vzletové a přistávací dráhy na DXB. V tomto období byly letecké společnosti nuceny snížit četnost svých spojení nebo používat menší letadla. Odhadované dopady tohoto opatření na výnosy činí 113 milionů AED (31 milionů USD). Množství odbavených letadel zaznamenalo mírný 2% nárůst a dosáhlo hodnoty 188 752; naproti tomu množství odbaveného zboží se snížilo o 7 % na 734 000 tun. Celkem 36 % veškerého zboží odbaveného společností dnata v Dubaji dnes připadá na její infrastrukturu v zóně Dubai World Central.

Výnosy divize zajišťující aktivity na letištích v jiných zemích se díky rostoucím objemům zvýšily o 16 % na celkem 1,6 miliardy AED (434 milionů USD), zejména pak díky růstu ve Spojeném království. Počet odbavených letounů se zvýšil o 5 % na celkových 109 546 a k výraznému posílení došlo u množství odbaveného zboží – zaznamenán byl 15% růst na celkem 937 000 tun. Tyto výsledky jasně potvrzují přínosnost loňských investic do mezinárodní infrastruktury pro nákladní leteckou přepravu, zejména pak ve Spojeném království.

Cateringová divize společnosti dnata se na výnosech podílela celkem 2,0 miliardami AED (552 miliony USD), což představuje 7% nárůst. V rámci stravovacích služeb za letu bylo během celého roku do vzduchu vyneseno více než 46 milionů pokrmů, což představuje solidní nárůst o 13 %, daný zejména konsolidací činnosti v Itálii a růstem ve Spojeném království.

Výnosy divize cestovních služeb společnosti dnata zaznamenaly strmý růst o 278 % na celkových 2,7 miliardy AED (726 milionů USD) – v současné době se tak jedná o segment s největším příspěvkem k výnosům celé společnosti. Za tímto skokovým růstem stojí rozšíření aktivit ve Spojeném království, když se do výsledků hospodaření poprvé naplno promítla akvizice Gold Medal Travel Group z března 2014 a nová akvizice společnosti Stella Travel z října 2014. Celková hodnota transakcí (total transaction value –TTV) v případě prodaných cestovních služeb zaznamenala výrazný nárůst o 66 % na 9,8 miliardy AED (2,7 miliardy USD).

Ve fiskálním roce 2014-15 se provozní náklady společnosti dnata úměrně zvýšily na 9,3 miliardy AED (2,5 miliardy USD), v čemž svou roli sehrály též důsledky integrace nově pořízených společností v segmentech letištních, a především cestovních služeb.

Peněžní rezerva společnosti dnata ve výši 3,1 miliardy AED (858 milionů USD) se v uplynulém období výrazně zvýšila, opět především vlivem nových akvizic. Jedná se o dosud nejvyšší vykázanou hodnotu. V případě peněžních toků z provozní činnosti dosáhla společnost v roce 2014-15 solidního výsledku 1,1 miliardy AED (288 milionů USD).

Počet zaměstnanců společnosti dnata se zvýšil na více než 27 000, což představuje nárůst o 19 %, daný mimo jiné započtením zaměstnanců nově získaných společností.

Dubaj letiště Emirates

Spolu s nárůstem mezinárodních aktivit spolčenosti se podíl jejích zaměstnanců působících v SAE snížil na 51 %.

Úplné znění výroční zprávy Emirates Group, tvořené společnostmi Emirates, dnata a jejich dceřinými subjekty, za fiskální rok 2014-15 je k dispozici na adrese: www.theemiratesgroup.com/annualreport

Tematicky související články

Leave a Reply