Pilotinfo

Emirates Group zveřejnila hospodářské výsledky za finanční rok 2021-22

Přidáno: 16. Květen 2022Autor:

Emirates Group dnes zveřejnila výroční zprávu za rok 2021-22. Celá skupina vykazuje výrazné oživení napříč všemi jednotlivými podniky. dnata se navrací k ziskovosti, stejně tak bylo zaznamenáno výrazné příjmové zlepšení, jak na straně Emirates, tak i společnosti dnata. Toto oživení souvisí s obnovou letecké dopravy a cestovních aktivit, které byly v důsledku pandemie omezeny.

Emirates Group vykázala ztrátu 3,8 mld. AED (1 mld. USD) za finanční rok končící 31. březnem 2022, minulý rok skupina evidovala ztrátu ve výši 22,1 mld. AED (6 mld. milionů USD). Tržby skupiny dosáhly 66,2 mld. AED (18,1 mld. USD), jedná se o 86% nárůst v porovnání s loňskými výsledky. Hotovostní zůstatek činil 25,8 mld. AED (7 mld. USD), ten se v porovnání s minulým rokem zvýšil o 30 %, a to zejména díky silné poptávce, která reagovala na zmírnění restrikcí souvisejících s pandemií Covid -19 v rámci hlavních obchodních divizích a trhů skupiny.

Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel Emirates Airline a Emirates Group, uvedl: „V letošním roce jsme se zaměřili na rychlé a bezpečné obnovení provozu, a to především na trzích, kde došlo ke zmírnění pandemických opatření. Lepších výsledků jsme se dočkali především v druhé polovině roku. Díky silné poptávce zákazníků se naše finanční výsledky výrazně zlepšily v porovnání se ztrátami, kterým jsme čelili v minulém roce, a také se nám podařilo vytvořit silnou hotovostní bilanci.“

Airbus A380 Emirates

„Naší hlavní prioritou nadále zůstává zdraví našich zaměstnanců a zákazníků. V rámci společnosti Emirates a dnata se nám podařilo rychle reagovat na dynamicky se měnící podmínky na trhu, implementovali jsme inovativní produkty a služby, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků a nabídli jim, co nejlepší služby.“

„Finanční období 2021-22 bylo také významným rokem z pohledu padesátého výročí Spojených arabských emirátů a konání světové výstavy Expo 2020 v Dubaji, která přilákala velké procento návštěvníků. Emirates Group přispěla k úspěšnému průběhu obou dvou těchto významných událostí.“

V období 2021-22 Emirates obdržela od dubajské vlády další kapitálovou dotaci ve výši 3,5 miliardy AED (954 milionů USD). Skupina rovněž využila různé programy podpory průmyslu a v tomto finančním období využila celkových úlev ve výši téměř 0,8 miliardy AED.

Vzhledem k navyšování aktivit jak v rámci Emirates, tak dnata, došlo k opětovným či zcela novým náborům. Počet zaměstnanců skupiny vzrostl o 13 % na 85 219 osob, mezi kterými je zastoupeno více než 160 různých národností.

V období 2021-22 skupina investovala 7,9 miliard AED (2,2 miliardy USD) do nových letounů, zařízení a nejnovějších technologií, aby tak nastartovala obnovu obchodních aktivit a budoucí růst. Skupina také pokračovala v implementaci své environmentální strategie zaměřené na snižování uhlíkových emisí, odpovědnou spotřebu zdrojů a zachování přírodních rezervací a původní fauny. Během roku skupina na řadě trhů podporovala komunitní, humanitární a filantropické aktivity, stejně tak inovativní inkubátory a další programy přinášející řešení pro budoucnost v rámci celého leteckého odvětví.

„Finanční období 2021-22 bylo pro skupinu Emirates především o zotavení, a to po nejtěžším předešlém roce v naší historii. Nejde pouze o obnovu našich stávajících kapacit, ale i o jejich rozšiřování do budoucna v souladu s probíhajícími změnami. Naším cílem je být silnější a poskytovat ještě lepší zákaznický servis a zároveň podporovat komunity, kde působíme,“ dodal Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel Emirates Airline a Emirates Group.

„Očekáváme, že skupina se do ziskovosti vrátí ve finančním období 2022-23 Na dosažení našich cílů pracujeme velmi tvrdě a současně pozorně sledujeme klíčové proměnné, například vysoké ceny paliva, inflaci, nové varianty Covid-19, ale i politickou a ekonomickou situaci.“

„Naše pravidelné investice do infrastruktury, technologií, lidí a nových partnerství nám umožní poskytovat prvotřídní produkty a přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Spojené arabské emiráty a Dubaj realizují svoji strategii rozvoje na dalších padesát let a skupina Emirates bude v tomto procesu sehrávat důležitou roli, zejména pokud jde o podporu ekonomického růstu a globální angažovanost.“

Dubaj letiště Emirates

Tematicky související články

Leave a Reply