Pilotinfo

Forma zapojení řídících CZATCA do protestu 12.6. neomezí provoz

Přidáno: 28. Květen 2013Autor:

S ohledem na připravovaný „Evropský den protestu” vyhlášený Evropskou federací zaměstnanců v dopravě (ETF) na 12. června 2013, státní podnik Řízení letového provozu České republiky respektuje právo a rozhodnutí profesní a odborové organizace řídících letového provozu České republiky (CZATCA) se k této protestní akci připojit.

ŘLP ČR, s.p.  jako garant poskytování bezpečných a kvalitních letových provozních služeb v českém vzdušném prostoru průběžně naplňuje a je připraven dále realizovat takové cíle projektu „Jednotného evropského nebe” stanovené  Evropskou komisí v  oblasti bezpečnosti,  kapacity,  nákladové efektivity a ochrany životního prostředí, které povedou k  bezpečnému  rozvoji těchto služeb, provozní optimalizaci a potřebné racionální konkurenceschopnosti při zachování sociálního smíru.

Při vlastním zajištění všech výše uvedených požadavků projektu „Jednotného evropského nebe” jsou intenzivní spolupráce a zapojení řídích letového provozu, jako klíčové profese celého oboru, považovány za nenahraditelné a jsou základním předpokladem úspěchu.

ŘLP ČR, s.p. současně oceňuje rozhodnutí CZATCA připojit se k protestu formou striktního řízení po letových  tratích v období od 07:00 místního času 12. června 2013 do 19:00 místního času 13. června 2013.  Tento provozní postup nemá  zásadní  vliv na bezpečnost a kvalitu letových provozních služeb a s ohledem na kapacitní možnosti a uspořádání českého vzdušného prostoru nelze předpokládat ani výrazný nárůst zpoždění a s tím spojený  případný negativní dopad na cestující veřejnost.

Štítky: , , ,

Tematicky související články

Leave a Reply