Pilotinfo

Cestujte letadlem. Legálně..!

Přidáno: 15. Březen 2011Autor:

Naprostá většina obchodních letů s cestujícími nebo zbožím a poštou, zejména v rámci EU, je provozována v souladu s Oprávněním leteckého provozovatele (AOC), v souladu s požadavky národních zákonů a předpisů EU. To se týká aerolinií i nízkonákladových dopravců a služeb aerotaxi. Nicméně cestující, kteří jsou přepravováni v soukromých letounech, vyřazených vojenských letadlech, vrtulnících, nebo lehkých letounech by měli věnovat zvláštní pozornost oprávněním drženým provozovatelem, který je bude přepravovat. V případě evropských dopravců bude jejich naprostá většina držiteli patřičných oprávnění. V ČR je však situace jiná. Zejména v případě využívání vrtulníků a lehkých letounů je situace v ČR tristní. Neoprávnění provozovatelé by měli být identifikováni a jejich služby v rámci přepravy cestujících, zboží a pošty by neměly být využívány. Je to odpovědností nás všech. AOC je otázkou bezpečnosti.

Co je to Oprávnění leteckého provozovatele (AOC)?

Je to dokument, který musí být právnické nebo fyzické osobě vydán před tím, než taková právnická nebo fyzická osoba začne provozovat dopravní letecké služby (známé také jako obchodní letecká doprava). V ČR takové oprávnění vydává Úřad pro civilní letectví ČR (ÚCL). To znamená, že pokud jako cestující jakýmkoliv způsobem platíte za let, ať již oficiálně nebo neoficiálně, jedná se o obchodní leteckou dopravu a provozovatel letounu nebo vrtulníku musí být držitelem Oprávnění leteckého provozovatele.

Nicméně existují jisté výjimky:

  • Výcvikové lety
  • Vyhlídkové lety vrtulníky
  • Pozorovací lety
  • Lety, při nichž jsou na palubě pouze vlastníci letadla nebo vrtulníku a jejich rodinní příslušníci

Je důležité zmínit, že platba za let zahrnuje i jiné transakce než finanční, například poskytnutí reklamy či jiných služeb zdarma.

Držitel AOC musí rovněž být držitelem provozní licence, která mj. osvědčuje, že provozovatel má dostatečné zdroje na pokrytí potřeb provozu, dostatečné pojištění, jeho vlastnická struktura je přehledná a postupy řízení společnosti jsou vyhovující. Mj. to znamená i fakt, že provozovatel je schopen pokrýt své finanční závazky a nemůže se Vám stát, že uvíznete na letišti, protože provozovatel např. nemá finance na zaplacení pliva potřebného pro let.

Co obnáší vydání AOC?

Právnické nebo fyzické osoby, které mají v plánu dopravovat cestující nebo náklad za úplatu, musí projít náročným procesem, při kterém musí prokázat ÚCL, že jsou způsobilé pro zajištění bezpečného provozu letadel. ÚCL posuzuje jejich provozní příručku a provádí audity takových oblastí, jako jsou mj. způsobilost organizace a jejího vedení, výcvik posádek, údržba letadel, nakládání letadel, pánování letů a plánování paliva. A to rozhodně není všechno. Držitel vydaného AOC je ÚCL pravidelně kontrolován a dohlížen.

Týká se AOC pouze aerolinií? Co soukromá letadla, vyřazená vojenská letadla vrtulníky a lehké letouny?

Kdykoliv se jedná o obchodní dopravu a nezáleží, zda je to soukromým letounem, vrtulníkem, vyřazeným vojenským letounem, nebo lehkým letounem, provozovatel MUSÍ být držitelem AOC.

Jak zjistím, že fyzická nebo právnická osoba, která mi nabídnula let je držitelem AOC?

Není nic jednoduššího. Stačí se zeptat provozovatele letadla, aby vám poskytnul kopii svého oprávnění včetně příloh. Zda je provozovatel držitelem AOC je možné zkontrolovat i na http://www.ucl.cz/download/pdf/Seznam_drzitelu_aoc.pdf .

Někdy může dojít k tomu, že Vám let nabídne zprostředkovatel namísto provozovatele. I v takovém případě žádejte informaci o tom, kdo bude provozovatelem vašeho letu, a vyžádejte si kopii provozovatelova AOC.

Byl mi nabídnut levnější let společností, která není držitelem AOC. Proč bych měl let odmítnout?

Nejdůležitějším aspektem je, že provozovatel, který není držitelem AOC, neprošel důkladnou kontrolou ÚCL a není tek přísně dozorován. Jeho piloti mohou mít potřebná oprávnění, nicméně nejsou podrobováni pravidelnému náročnému výcviku, přezkušování jejich odborné způsobilosti a nejsou podrobováni tak častým zdravotním prohlídkám, jako piloti obchodní letecké dopravy. Omezení pracovní doby takových posádek může být mnohem volnější. Letadlo může sice vypadat čistě a v pořádku, nicméně jeho údržba probíhá podle mnohem méně přísných podmínek a provoz letadla rovněž může probíhat podle mnohem méně přísných pravidel.

Rovněž důležitým faktem je skutečnost, že provedení „neoprávněného“ letu může mít další důsledky. Například pojištění letadla se provedením letu bez patřičných oprávnění stává neplatným a to samé může platit i o životním pojištění všech cestujících.

Seznamovací lety?

Seznamovací let je zkrátka první lekce letového výcviku, po které může a nemusí následovat další lekce výcviku. Jedná se o výcvikový let s instruktorem a jako takový musí být veden. Instruktor by měl předvést zkrácené lekce, např. účinek řízení, nácvik přímého letu, apod. Takové lekce jsou leteckými pracemi a AOC pro ně není požadováno.

Byl mi nabídnut let jako cestujícímu při seznamovacím letu. Je to v pořádku?

Neexistuje žádná právní norma, která by mohla zakázat let cestujícího na výcvikovém letu, cestující však nesmí za let platit. Výjimkou jsou sólové lety pilota ve výcviku. Pokud za let platí pouze pilot ve výcviku, let je považován za leteckou práci a AOC není potřeba.

Nicméně, kdykoliv kterýkoliv cestující zaplatí za to, že bude při letu na palubě, jedná se o obchodní leteckou dopravu a pokud provozovatel letadla není držitelem AOC a takový let je přestupkem proti zákonu se všemi jeho důsledky.

Co mám dělat, pokud mi je nabídnut let, o kterém nejsem přesvědčen, že je legální?

Pokud chcete zkontrolovat platnost dokladů, které Vám byly poskytnuty, navštivte stránku ÚCL.

Nicméně, pokud vám provozovatel nebyl schopen poskytnout údaje o jeho AOC, neobjednávejte si let. Kontaktujte ÚCL na adrese podatelna@caa.cz, popište detaily a ÚCL Vám rád poskytne detailní informace. Pokud je to zapotřebí, ÚCL kontaktuje dotčenou společnost a ujistí se, že společnost si je vědoma všech zákonných požadavků.

Ačkoliv je většina obchodních letů letouny v Evropě prováděna v souladu se zákonnými požadavky, v ČR je situace zejména na poli vrtulníků malých letounů velice smutná. Stále existují bezohlední provozovatelé, kteří obcházejí systém.

Je především v zájmu vlastní bezpečnosti cestujících, aby využívali pouze služeb oprávněných provozovatelů. Ačkoliv je plnění všech požadavků na držitele AOC nákladné a ceny jejich služeb tím pádem vyšší, jsou jakékoliv okamžité úspory za cenu letu krátkozraké a mohou být v mžiku oka převáženy nevýhodami, pokud dojde k nehodě nebo jiné události.

A je přece v zájmu nás všech nepodporovat protizákonné činnosti….

Tematicky související články

Leave a Reply