Pilotinfo

Letový provoz v českém vzdušném prostoru v roce 2013 překonal hranici 700 tisíc pohybů

Přidáno: 21. Leden 2014Autor:

Vyhodnocení provozní výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2013 potvrdilo stabilizaci civilní letecké dopravy, které se projevila pokračujícím zájmem leteckých dopravců o využití českého vzdušného prostoru. Provoz v roce 2013 vykázal téměř identické hodnoty jako v roce 2012. Výjimkou však byla letní letové sezóna, která významně překonala předchozí provozní rekordy. Pokračovalo také zkvalitnění poskytovaných služeb a to zejména v oblasti plynulosti letového provozu a snížení průměrného zpoždění.

Celkový počet pohybů ve vzdušném prostoru České republiky za rok 2013 činí 700 260, zatímco v roce předchozím využilo český vzdušný prostor pouze o 195 letounů více (700 455). Provoz byl již tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 74 716 pohybům a překonalo tak své dosavadní historické maximum z roku 2011 (73 000 pohybů).

Nejsilnější provozní den však byl zaznamenán 28. června 2013 a to 2 381 pohybů. (Při průměrné kapacitě jednoho letadla cca 150 pasažérů tak bylo v průběhu jednoho dne přepraveno v českém vzdušném prostoru téměř 350 000 cestujících).

„Cenová politika podniku je zákaznicky orientována a dosažené výsledky jsou důkazem, že český vzdušný prostor je pro letecké dopravce atraktivní. Naše služby jsou prostřednictvím profesionální práce českých řídících dlouhodobě poskytovány s nejvyšší mírou bezpečnosti a v požadované kapacitě, což v roce 2013 ocenila i Evropská komise ve své pravidelné hodnotící zprávě o výkonnosti poskytovatelů služeb řízení letového provozu“ komentoval provozní výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s.p. Ing. Jan Klas.

Hodnota průměrného zpoždění na jeden provedený let patří mezi důležité indikátory kvality a kapacity poskytovaných služeb. V roce 2013 zpoždění dosáhlo minimálních hodnot  (0,06 minuty na provedený let) a  ŘLP ČR, s.p. se tak pohybuje výrazně pod úrovní 0,16 minuty na provedený let, což je hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou komisí.

Z hlediska ekonomického je důležitou pozitivní skutečností, že v meziročním srovnání dochází v českém vzdušném prostoru k nárůstu tzv. přeletových jednotek o 2,7 %. Pokračuje tedy trend nárůstu počtu proletěných kilometrů a zvyšuje se i maximální vzletová hmotnost letadel, které se na českém nebi objevují a to zejména v nejvyšších letových hladinách. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates a v poslední době se skokově zvyšuje i podíl společnosti Turkish Airlines.

Vybrané provozní informace

Celkový provoz v roce 2013 700 260 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2013 74 716 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den – 28. červen 2013 2 381 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru roce 2013 * 105 milionů

 

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedno letadlo

Mírnější pokles provozu oproti předchozím rokům byl zaznamenán na Letišti Václava Havla Praha. Celkový počet pohybů (startů a přistání) činil 127 881 a byl tak zaznamenán meziroční pokles o 2,8% oproti roku 2012 (131 618 startů a přistání). Pozitivní trend však byl zaznamenán v letní sezóně, kdy se objem provozu držel průměrně o 4% výše než v roce 2012.  Největším zákazníkem ŘLP ČR, s.p. na letišti Praha jsou České aerolinie, následované společností Travel Service a Lufthansa.

V případě všech tří regionálních letišť (Brno, Ostrava, Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR, s.p. poskytuje svoje služby, bylo zaznamenáno celkem 52 544 pohybů. V Brně celkový objem provoz v roce 2013 dosáhl 30 798 startů a přistání (meziroční pokles o 8,1%), v Ostravě 14 843 startů a přistání (meziroční pokles o 4,1%) a na letišti v  Karlových Varech 6 913 startů a přistání (meziroční nárůst o 2,8%). Vývoj dynamiky provozu na těchto letištích se však v jednotlivých letních měsících významně lišil a výsledně byl ovlivněn především charterovým provozem v období vrcholící turistické sezóny.

Poplatky za poskytované letové provozní služby v českém vzdušném prostoru a na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary udržuje ŘLP ČR, s.p. od roku 2009 na stejné úrovni. Aktuální cena za přeletovou jednotku ve vzdušném prostoru ČR činí 1 198 Kč, cena za přibližovací služby na výše uvedených letištích je 6 800 Kč za jednu přibližovací jednotku. S ohledem na celoevropské cíle v oblasti výkonnosti poskytovatelů letových provozních služeb stanovené Evropskou komisí tak ŘLP ČR, s.p. tak naplňuje  všechny požadavky v oblasti nákladové efektivnosti.

vývoj pohybů FIR Praha

Tematicky související články

Leave a Reply