Pilotinfo

Posun dopředu pro GNSS a EGNOS v České republice

Přidáno: 16. Únor 2013Autor:

V prosinci roku 2012 bylo uzavřeno  Memorandum  o podpoře vývoje a testování aplikací globálních navigačních satelitních systémů,  které bylo  podepsáno Řízením letového provozu ČR, s.p. (ŘLP), Letištěm Praha, a.s. (LP) a Českými drahami, a.s. (ČD)  a Ministerstvem dopravy ČR v roli garanta.

V souvislosti s uzavřeným Memorandem České dráhy, a.s. společně s Řízením letového provozu ČR, s.p. založily  sdružení GNSS Centre of Excellence (dále Centrum). Důvodem vzniku Centra bylo zastřešení současných a budoucích aktivit v oblasti GNSS (Global Navigation Satellite System), využití získaných zkušeností z úspěšných projektů vývoje a testování (např. A-SMGCS, TE-VOGS) spolu se záměrem realizovat další podobné projekty a stát se výkladní skříní GNSS aplikací v Evropě. K dalším podnětům patří úzká spolupráce se sídlem GSA v Praze.

Mezi primární cíle Centra patří mimo jiné:

 • Podpora vývoje a testování GNSS aplikací v České republice: podpora technologickým firmám ze strany Řízení letového provozu ČR, s.p., Letiště Praha, a. s. a Českých drah, a.s.
 • Akcelerace implementace EGNOS v ČR
 • Podpora image LP, ČD a ŘLP jako inovativních společností, které vyvíjejí a aplikují moderní technologie
 • Propagace Letiště Praha jako výkladní skříně GNSS aplikací ve střední a východní Evropě

GNSS Centre of Excellence bylo založeno v prosinci 2012 jako zájmové sdružení právnických osob, které bude využívat odborné know-how svých zakladatelů ŘLP a ČD. Po řádném zavedení bude na komerční bázi poskytovat výrobcům technologií následující služby:

 • poradenství: identifikaci příležitostí pro firmy k vývoji nových perspektivních aplikací podle aktuálních potřeb v letectví
 • specifikaci technických a uživatelských požadavků pro nové aplikace
 • podporu při vývoji demonstrátorů a prototypů
 • možnosti testování na LP
 • odbornou podporu marketingu a prodeje
 • odbornou podporu nasazování nových technologií
 • zprostředkování certifikace nových technologií na ÚCL

Rozsah aktivit centra lze rozdělit do čtyř základních domén, kterými jsou:

 1. Aplikace pro oblast letového provozu
 2. Aplikace pro pozemní letištní provoz
 3. Železniční aplikace
 4. Ostatní aplikace využívající satelitní navigaci

Organizační struktura

Zakládající organizace : ŘLP ČR, s.p., České dráhy, a.s. , v 1. pololetí   2013 se předpokládá připojení  dalších členů.

 

Kontakt :

GNSS CENTRE OF  EXCELLENCE, zájmové sdružení právnických osob

Navigační 787, 252 61 Jeneč

IČ 01269313

JUDr. Dita Schautová  – ředitelka

Email : info@GNSS-centre.cz

Struční popis zakládajících členů

Řízení letového provozu ČR, s.p. (ŘLP)

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s.p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary. V roce 2012 zajistil bezpečné a nákladově efektivní letové provozní služby pro více než 700 000 letových pohybů v českém vzdušném prostoru. ŘLP ČR,s.p. je dvojnásobným držitelem ceny „Service Provision Award“, která je udělována nejlepším poskytovatelům řízení letového provozu

České  dráhy, a.s. (ČD)

České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. V roce 2012 využilo spoje českého národního dopravce 169 milionů cestujících. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské dopravě. Společnost loni uvedla do provozu přes 240 nových nebo modernizovaných vozů a lokomotiv. K úplným novinkám patří elektrické jednotky RegioPanter a motorové jednotky RegioShark.

Tematicky související články

Leave a Reply