Pilotinfo

Přes další propad Václava Havla hlásí ŘLP druhou nejsilnější letní sezónu v historii

Přidáno: 30. Říjen 2012Autor:

Přes pokračující propadání výkonů na letišti Václava Havla LKPR zůstal vzdušný prostor České republiky velmi atraktivní z pohledu leteckých dopravců. Stejně jako v předchozích letech to prokázalo vyhodnocení provozních výsledků letní letové sezóny v období květen – září. 

V letní sezóně bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 341 339 pohybů, což ji řadí na druhé místo za rekordní sezónu roku 2011 (347 162 pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 71 114 pohybům – v denním průměru tedy 2 294 letům. (Při průměrné kapacitě jednoho letadla cca 150 pasažérů tak bylo v průběhu jednoho dne přepraveno v českém vzdušném prostoru téměř 350 000 cestujících).

Také v období vrcholící letní sezóny roku činila hodnota průměrného zpoždění v českém vzdušném prostoru 0 minuty na provedený let. ŘLP ČR, s. p., tak prostřednictvím svých služeb maximálně naplnil jeden z nejvýznamnějších provozních ukazatelů a znovu tak prokázal svoje postavení jako silného a stabilního poskytovatele služeb řízení letového provozu v Evropě. ŘLP ČR, s.p. se pohybuje výrazně pod hodnotou 0,26 minuty na provedený let, což je v letní sezóně doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL). V českém vzdušném prostoru byla současně dosažena optimální úroveň kapacity, která činí 157 pohybů za hodinu a přesně odpovídá požadavkům letového provozu ve špičkových hodinách.

Velmi mírný meziroční pokles provozu v českém vzdušném prostoru o necelá dvě procenta tak zatím neodpovídá provozním prognózám Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL), které predikují průměrný pokles provozu v evropském vzdušném prostoru v roce 2012 o 4 %. Mírnější pokles provozu nebo malý meziroční nárůst je v současné době zaznamenáván kromě střední také v jižní a východní Evropě (Rumunsko, Bulharsko, Malta).

Z hlediska ekonomického je také pozitivní, že v meziročním srovnání dochází v českém vzdušném prostoru k nárůstu tzv. přeletových jednotek o 0,1 %. Došlo tedy k mírnému nárůstu počtu proletěných kilometrů a zvyšuje se i maximální vzletová hmotnost letadel, které se na českém nebi objevují. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates, Air Berlin a British Airways.

Poplatky za poskytované letové provozní služby v českém vzdušném prostoru a na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary udržuje ŘLP ČR, s.p. od roku 2009 na stejné úrovni. Aktuální cena za přeletovou jednotku ve vzdušném prostoru ČR činí 1 131 Kč, cena za přibližovací služby na výše uvedených letištích je 131 Kč za jednu tunu maximální vzletové hmotnosti. S ohledem na celoevropské cíle v oblasti výkonnosti poskytovatelů letových provozních služeb stanovené Evropskou komisí tak ŘLP ČR, s. p., tak naplňuje všechny požadavky v oblasti nákladové efektivnosti.

 

air navigation servis czech republic

Tematicky související články

Leave a Reply