Pilotinfo

Řízení letového provozu ČR hlásí za rok 2019 mírný pokles počtu pohybů

Přidáno: 31. Leden 2020Autor:

Vyhodnocení provozních výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2019 potvrdilo očekávaný mírný  pokles letového provoz v českém vzdušném prostoru. Tento vývoj byl způsoben kapacitními problémy v regionu střední a západní Evropy, zejména Rakousku a Maďarsku a dále potřebou odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru na Německem.

Za celý rok 2019 bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 906 666 pohybů, což  představuje meziroční pokles provozu o 0,6 % oproti roku 2019 (912 815 pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 95 206 pohybům – v denním průměru tedy 3 070 letům. Podle statistik tak letouny na českém nebi nalétaly celkem 208 000 000 kilometrů a jejich celková hmotnosti byla 95 000 000 tun.

Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Wizz Air a Ryanair.

Airbus A 319 Lufthansa

S ohledem na kapacitní problémy celoevropského systému letového provozu a na základě žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) se podnik znovu připojil k opatřením vedoucím k udržení akceptovatelné míry zpoždění ve střední a západní Evropě. V důsledku těchto opatření a také vlivem kapacitních problémů v Maďarsku a Rakousku došlo k přesměrování především letounů na dálkových tratích mimo český vzdušný prostor a to zejména severním směrem přes Polsko, nebo jižním směrem přes Srbsko a Chorvatsko.

V roce 2019 byly zajištěny kapacitní požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru České republiky a míra zpoždění se oproti roku 2018 snížila o 44%  na hodnotu 0,27 minuty na provedený let. Podíl podniku na celoevropském zpoždění tak činí zanedbatelných 1,1%. Tato skutečnost a práce českých řídících letového provozu byla oceněna jak organizací EUROCONTROL, tak i leteckými dopravci při prvním vyhodnocení roku 2019.

Obdobná vývoj byl zaznamenán na Letišti Václava Havla Praha, kde počet pohybů (startů a přistání) poklesl meziročně o 0,5 % na 154 485. Celkový provoz na všech českých letištích (Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR,s.p  poskytuje svoje služby činí  230 458 startů a přistání (meziroční pokles o 1 %).

„Vývoj a zkušenosti z roku 2019 bereme jako příležitost a aktivně proto jednáme s našimi partnery v Německu, Rakousku a Maďarskutak, abychom vhodným provozním řešením v roce 2020 odstranili  omezení pro naše zákazníky“  uvedl v této souvislosti Jan Klas,  generální ředitel ŘLP ČR, s.p.

Vybrané provozní informace

 

Celkový provoz v roce 2019 906 666 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2019 95 206 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den – 12. července 2019 3  210 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru v roce 2019 * cca 135 milionů
Nejčastější typ letounu na českém nebi Boeing 737 všechny typy –  196 345 pohybů
Počet letů Airbus  A 380 – 800 17 506 pohybů

 

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedna letadlo

 

Tematicky související články

Leave a Reply