Pilotinfo

Rok 2015 byl pro ŘLP v českém vzdušném prostoru rekordní

Přidáno: 20. Leden 2016Autor:

Vyhodnocení provozních výsledků ŘLP ČR, s. p., za rok 2015 prokázalo výborný stav mezinárodní letecké dopravy, který se projevil dynamickým zvýšením zájmu leteckých dopravců o využití služeb podniku. Objem letového provozu v českém vzdušném prostoru tak významně překročil dosavadní rekord z roku 2014.

Celkový počet pohybů ve vzdušném prostoru České republiky za rok 2015 činí 782 551, což představuje ve srovnání s rokem 2014 meziroční nárůst o 7,8 % (725 839).

 „I přes historicky nejvyšší objem letového provozu v českém vzdušném prostoru nedošlo v roce 2015 k žádné události, která by znamenala  ohrožení bezpečnosti. Současně jsme naše služby poskytovali v požadované kapacitě a naši zákazníci tak nezaznamenali v českém vzdušném prostoru prakticky žádné zpoždění,“komentoval provozní výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

Právě hodnoty průměrného zpoždění na jeden provedený let, jako důležitý indikátor kvality a kapacity poskytovaných služeb, dosáhly minimálních hodnot  (0,01 minuty na provedený let).  ŘLP ČR, s. p., se tak pohybuje výrazně pod úrovní 0,15 minuty na provedený let, což je doporučená hodnota stanovená pro český vzdušný prostor Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL).

Z hlediska ekonomického je klíčová skutečnost, že v meziročním srovnání dochází v českém vzdušném prostoru k dynamickému nárůstu tzv. přeletových jednotek o 6 %. Dochází tedy jak k nárůstu počtu proletěných kilometrů (využívání delších letových tratí) tak i ke zvyšování maximální vzletové hmotnosti letadel, které se na českém nebi objevují. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates a Turkish Airlines. Společným jmenovatelem zájmu leteckých dopravců o český vzdušný prostor je tak bezpečnost, požadovaná kapacita a zákaznicky nastavená cenová politika (ŘLP ČR, s. p., od roku 2009 nezvýšil ceny za svoje služby).Letečtí dopravci současně ocenili i zavedení tzv. konceptu volných tratí (Free Route Airspace) v českém vzdušném prostoru v únoru loňského roku. Tento progresivní koncept významně zvyšuje možnost plánování a využívání optimálních letových tratí z pohledu leteckých dopravců, což se významně projevuje v úspoře nákladů za palivo.

Nárůst provozu v letní sezoně byl typický i pro Letiště Praha Ruzyně. Celkový počet pohybů (startů a přistání) činil 127 831 a bylo tak zaznamenáno meziroční zvýšení o 3,1 %. I v případě letištního provozu se tato skutečnost velice příznivě promítla do ekonomického měřítka. S ohledem na maximální vzletovou hmotnost nasazovaných letounů a frekvenci letů z a do Prahy došlo k nárůstu fakturovaných přibližovacích jednotek meziročně o 4 %.

Celkový provoz v roce 2015 782 551 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2015 83 632 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den – 16. července 2015 2 928 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru roce 2015 * 11

 

air navigation servis czech republic

Tematicky související články

Leave a Reply