Pilotinfo

Skupina Český aeroholding vykázala za rok 2012 hrubý provozní zisk ve výši 2,6 miliardy korun

Přidáno: 01. Srpen 2013Autor:

Navzdory několik let trvající ekonomické krizi v letecké dopravě se podařilo skupině firem sdružených pod mateřskou společností Český aeroholding (dále ČAH) v roce 2012 dosáhnout podle jejích historicky prvních konsolidovaných neauditovaných výsledků hrubý provozní zisk (EBITDA) ve výši 2,6 miliardy korun. Tržby skupiny pak dosáhly výše 11,8 miliard korun. Tyto výsledky odrážejí skutečnost, že některé společnosti (Letiště Praha, Czech Airlines Technics a České aerolinie) nebyly součástí skupiny ČAH po celý rok, ale začlenily se do ní až postupně v průběhu loňského roku.

Pokud by společnosti Letiště Praha, Czech Airlines Technics a České aerolinie byly součástí skupiny ČAH po celý rok 2012, hrubý provozní zisk celé skupiny Český aeroholding by se oproti roku 2011 zvýšil o 30 % (422 milionů korun) z 1,4 miliardy na 1,8 miliardy korun. Skupina ČAH tak potvrdila schopnost generovat významné pozitivní cash flow. Ke zmíněnému výsledku přispělo v první řadě naplňování restrukturalizace skupiny, kdy se snížila provozní ztráta z letecké činnosti společností ve skupině ČAH. V souvislosti s tím došlo i k optimalizaci počtu zaměstnanců skupiny o zhruba 11 % na necelých 4 900, přičemž nejvíce zaměstnanců opustilo České aerolinie. Z důvodu naplňování restrukturalizačního plánu Českých aerolinií došlo od dubna minulého roku ke změně modelu sítě tohoto dopravce a redukci počtu letadel a kapacity o 29 %, a proto se mírně meziročně snížily i tržby skupiny z 19,7 mld. na 17,9 mld. Kč.

Kapitálová struktura skupiny je stabilní. Podíl vlastního kapitálu ve výši 33,4 mld. Kč na celkových aktivech ve výši 48,17 mld. Kč činil ke konci roku 69 %. To ukazuje, že podíl cizích zdrojů na celkových aktivech skupiny ČAH je nízký. Celkové zadlužení skupiny ČAH, které tvoří zejména úvěr u Evropské investiční banky na výstavbu terminálu II. a čerpání finančního leasingu na část flotily (Airbus 319 a 320) Českých aerolinií, meziročně pokleslo o 950 mil. Kč na 13,1 mld. Kč na konci minulého roku.

Mezi hlavní obchodní činnosti skupiny Český aeroholding patří provozování pravidelné letecké přepravy a mezinárodního Letiště Václava Havla Praha. Tržby z letištních poplatků celkově mírně meziročně poklesly z 3,46 mld. na 3,3 mld. Kč. Očistíme-li tento výsledek o výkony dceřiných společností skupiny ČAH České aerolinie a HOLIDAYS Czech Airlines, tedy o letištní poplatky, které tyto dceřiné společnosti platí Letišti Praha v rámci jedné skupiny, pak externí výnosy z letištních poplatků lehce vzrostly v roce 2012 oproti roku 2011 z 2,3 mld. na 2,4 mld. Kč. Tržby z pravidelné letecké přepravy naopak meziročně poklesly jen zhruba o 13 % na 12,3 mld. Kč, přestože kapacita ČSA byla snížena o 29 %.

Další obchodní aktivitou skupiny ČAH je tzv. neletecký obchod a pronájem nemovitostí v areálu letiště externím subjektům (např. provozování parkingu, pronájem komerčních prostor v terminálech letiště, pronájem reklamních ploch či pronájem objektů externím partnerům). Tržby z těchto činností v loňském roce oproti roku 2011 vzrostly o 6 % na 1,2 mld. Kč, navzdory 8,3% poklesu cestujících. Znamená to, že byly efektivněji využívány obchodní příležitosti a také se změnila skladba cestujících. Ti na letišti v minulém roce více utráceli, – např. podíl počtu cestujících z Ruska a Asie na Letišti Václava Havla Praha vzrostl meziročně o 9 % z 1,2 mil. na 1,3 mil. Znamená to, že každý osmý cestující na pražském letišti je v současné době z těchto regionů.

Výnosy z handlingu (odbavování cestujících a letadel) a údržby letadel pro externí zákazníky skupiny ČAH vzrostly z 597 mil. v roce 2011 na 689 mil. Kč v roce 2012. Na tomto růstu se podílely především výkony dceřiné společnosti Czech Airlines Technics, které se meziročně zvýšily o téměř 100 mil. Kč.

Na daních za rok 2012 odvede skupina ČAH přes 700 mil. Kč.

Prioritami skupiny Český aeroholding v tomto roce jsou zejména dokončení restrukturalizace Českých aerolinií a prohlubování spolupráce se společností Korean Air nejen v pravidelné přepravě, ale i dalších činnostech, ve kterých skupina ČAH podniká.

Letiště Praha Ruzyně

Tematicky související články

Leave a Reply