Pilotinfo

Zpráva CZATCA k Evropskému dni protestů 2

Přidáno: 29. Leden 2014Autor:

CZATCA, profesní a odborová organizace řídících letového provozu České republiky, člen Evropské federace pracovníků dopravy, se připojuje k Evropskému dni protestů 2, vyhlášenému na 30. leden 2014. Cílem protestů je podpořit takový projekt Jednotného evropského nebe, který bude založen na spravedlivém a transparentním přístupu ke všem členským státům EU, poskytovatelům služeb řízení letového provozu, příslušným orgánům státních správ a jejich zaměstnancům. 

Řídící letového provozu a další zaměstnanci tohoto odvětví v Evropě vyvolají protesty, stávky a shromáždění, aby přiměli poslance Evropského parlamentu zastavit přechod rozhodovacích pravomocí od členských států do rukou Evropské komise a s tím spojené ohrožení bezpečnosti a stability služeb řízení letového provozu v evropském vzdušném prostoru.

Dopravní výbor Evropského parlamentu bude 30. ledna 2014 projednávat pozměňovací návrhy k projektu „Jednotného evropského nebe 2+“ (SES II+). Touto úpravou původního legislativního rámce projektu „Jednotného evropského nebe“ získává Evropská komise nově pravomoc přijímat zákonné normy bez projednání v Evropském parlamentu nebo v Evropské radě, což zásadně oslabuje rozhodovací pravomoci jednotlivých členských zemí. Na základě SESII+ se také prostřednictvím Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) výrazně zvýší pravomoc leteckých dopravců ovlivňovat investice a rozvoj jednotlivých podniků řízení letového provozu (ŘLP) v členských státech Evropské unie. V neposlední řadě návrh SES II+ obsahuje povinnost oddělit od poskytovatelů služeb ŘLP tzv. „podpůrné služby“, jako je například technické zajištění optimální funkce jednotlivých systémů. Toto řešení může vést ke snížení provozní bezpečnosti a současně také členské státy přijdou o pravomoc regulovat náklady na tyto služby, které budou provozovány soukromými společnostmi v monopolním postavení.

Všechny zmíněné návrhy jsou bezprecedentním zásahem do odvětví, které má v rámci Evropy ojedinělou úroveň stability, soběstačnosti a především je primárně odpovědné za bezpečný pohyb letadel v evropském vzdušném prostoru. Tato bezpečnost je mimo jiné založena na vysoce kvalifikovaném vedení a citlivém rozvoji jednotlivých podniků ŘLP. Neodborná a centrálně učiněná rozhodnutí nikým nevolených byrokratů, tak mohou vést k neakceptovatelnému snížení bezpečnosti poskytovaných služeb s výsledným negativním dopadem na cestující veřejnost, jako finálního zákazníka letecké dopravy.

CZATCA, ve vzácné shodě s Ministerstvem dopravy ČR a vedením podniku ŘLP ČR, s.p. odmítá jakékoliv nekoncepční zásahy do původního projektu SES II, které ohrožují stabilitu sektoru ŘLP a bezpečí pasažérů a posádek letadel nad Evropou.

Členové CZATCA podpoří Evropský den protestů 2 striktním dodržováním všech daných pravidel pro řízení letového provozu (neposkytování informací, které nejsou povinné; žádné zkracování tratí; dodržování plánovaných letových hladin) v době od 7:00 do 19:00 místního času 30. ledna 2014. 

air navigation servis czech republic

Štítky: , , ,

Tematicky související články

Leave a Reply