Pilotinfo

Řízení letového provozu ČR dosáhlo nejvyššího obratu ve své historii

Přidáno: 10. Duben 2015Autor:

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2014 hrubého zisku v celkovém objemu 536 milionů korun a to při obratu 3.391 milionů korun. Jedná se tak o nejvyšší obrat v historii podniku a druhý nejvyšší dosažený hrubý zisk. Byl současně dosažen a výrazně překročen plánovaný výsledek hospodaření a podnik tak splnil všechny svoje závazky vůči zakladateli (Ministerstvo dopravy ČR), zaměstnancům, dodavatelům a ostatním obchodním partnerům.

Příznivých hospodářských výsledků bylo dosaženo i přes skutečnosti, které negativně ovlivnily vývoj letového provozu v českém vzdušném prostoru. Kromě menšího využívání hlavních letových tratí nad střední Evropou v důsledku ukrajinské krize (odhad nedosažených výnosů z tohoto důvodu je cca 85 mil. Kč) to byl také další mírný pokles provozu na letištích České republiky. Naopak pozitivně se do hospodaření promítl dlouhodobě uplatňovaný trend řízení a úspor nákladů a také prodej nepoužívaného objektu na Smetanové nábřeží v centru Prahy (210 milionů korun). Zisk tak nebyl dosažen na účet leteckých dopravců, protože podnik i v roce 2014 zachoval své ceny na úrovni posledních šesti let.

ŘLP ČR, s.p. je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby a hospodářský výsledek podniku je předmětem daně z příjmů. Výše této daně činí 106 mil. Kč, což odpovídá jejímu meziročnímu nárůstu o 3,6 %. Stejně jako v předchozích letech byla finanční situace ŘLP ČR, s.p. v roce 2014 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu.

Dobré hospodářské výsledky tak stejně jako v roce předchozím umožní naplnit fond zakladatele, který slouží Ministerstvu dopravy jako zdroj pro financování rozvojových aktivit v tomto resortu. V roce 2014 bylo do tohoto fondu převedeno 100 mil. Kč z hospodářského výsledku za rok 2013.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2014 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 89 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb (76 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních a přibližovacích služeb (13 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 2,0 mil. Kč.

Významnou výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 42 milionů korun, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p. (obchodní jméno CANI – Czech Air Navigation Institute). Poptávka zahraničních klientů dynamicky rostla po nabídce činností kalibrační letky podniku, která dlouhodobě působila u zákazníků v Lotyšsku, Arménii a Uzbekistánu.

náhled letové mapy ŘLP

Tematicky související články

Leave a Reply

Letadla na prodej
Prodej letadel Cessna a Maule, prodej leteckých motorů Lycoming a náhradních dílů s nízkými cenami.