Pilotinfo

První krok na cestě k Mnohonárodnímu středisku leteckého výcviku na vrtulnících řady Mi

Přidáno: 24. Únor 2013Autor:

Zástupci ministerstev obrany ČR, USA, Chorvatska a Slovenska podepsali  v Bruselu „Letter of Intent“ k Mnohonárodnímu středisku pro letecký výcvik (MATC).

Za jednotlivé země podepsali dokument první náměstek MO ČR Vlastimil Picek, náměstek MO USA pro otázky mezinárodní bezpečnosti Derek Chollet, MO Chorvatska Ante Kotromanović a státní tajemník MO SR Miloš Koterec. Podpisu byl přítomen rovněž zástupce generálního tajemníka NATO Alexander Vershbow.

Význam „Letter of Intent“ (LOI), který byl podepsán v Bruselu na okraj zasedání ministrů obrany NATO, spočívá v tom, že vyjadřuje politickou vůli zúčastněných zemí k zahájení konkrétních prací na výstavbě centra. Podpisem LOI je současně ustanoven pracovní tým (Multinational Project Team), jehož základním úkolem je připravit  v příštím roce a půl Memorandum o porozumění, kterým bude MATC formálně zřízeno.

„MATC je typickým příkladem sdílení schopností členskými zeměmi NATO. Projekt je postaven na vrtulnících platformy „Mi“, do budoucna ale není vyloučeno rozšíření o země s jinými typy vrtulníků,“uvedl Vlastimil Picek.

ČR je vedoucí zemí projektu MATC (Multinational Aviation Training Center), který byl schválen na loňském květnovém summitu NATO v Chicagu jako součást iniciativy Smart Defence, zaměřené na mezinárodní spolupráci mezi aliančními zeměmi při výstavbě vojenských schopností. Společně s Chorvatskem a USA jedná Česká republika o MATC již od podzimu roku 2011. Přímo na summitu se k MATC přihlásilo také Slovensko, jednáme rovněž s Maďarskem, Litvou, Lotyšskem a Tureckem.

Principem projektu MATC není vytvoření výcvikového centra v jediné lokalitě, ale společné využití stávajících výcvikových kapacit v účastnických zemích. Jedním z cílů je standardizace výcviku, která přispěje ke zvýšení interoperability v rámci NATO.

Práce mnohonárodního týmu se bude opírat o činnost odborných pracovních skupin v oblastech výcviku osádek vrtulníků a pozemního technického personálu, letové způsobilosti, mezinárodního práva a finančního zabezpečení. Multinational Project Team se poprvé sejde již 28. února 2013, v březnu proběhne v ČR týdenní pracovní jednání expertů, kteří již budou řešit konkrétní otázky při rozpracování konceptu MATC.

bitevní vrtulník pilotinfo

Tematicky související články

Leave a Reply