Pilotinfo

Hasiči z karlovarského letiště cvičili ve Velké Británii

Přidáno: 16. Duben 2013Autor:

Zajištění maximální bezpečnosti civilního letectví je povinností každého subjektu, který se na provozu letecké dopravy podílí. Letiště Karlovy Vary LKKV proto investuje značné prostředky jak do techniky, tak do výcviku svého personálu. V rámci zvyšování kvalifikace a posílení odborných schopností mužstva Hasičského záchranného sboru Letiště Karlovy Vary pro případ mimořádné letecké události absolvovali čtyři příslušníci Útvaru Záchranná a požární služba (ZPS) náročný čtyřdenní výcvik ve specializovaném školicím středisku IFTC ve městě Durham ve Velké Británii.

Letecká doprava je jednoznačně nejbezpečnějším druhem dopravy, což dokazují i aktuální statistiky, kdy v roce 2012 došlo ve světě pouze ke 23 nehodám s fatálními následky. V souvislosti s těmito nehodami zahynulo pouze 475 osob, což je prakticky poloviční počet ve srovnání s průměrem posledních deseti let a absolutně nejlepší výsledek od roku 1945.

Přesto nebo právě proto je na letišti Karlovy Vary věnována velká pozornost oblasti zajišťování a dalšímu zvyšování bezpečnosti, což klade značné nároky zejména na personál letiště, jehož prvotním úkolem je záchrana lidských životů při letecké nehodě – mužstvo jednotky ZPS. Jednotka musí být jak po materiální, tak odborné stránce stále připravena profesionálně zasáhnout v případě mimořádné události či nehody letadla na našem letišti. Mužstvo jednotky proto prochází nařízenými školeními dle požadavků zákona pro jednotky HZSP, včetně náročných školení na trenažerech pro simulaci vážné letecké nehody v zahraničí. Poslední takové školení, kterého se společně s hasiči z letiště Praha a Ostrava zúčastnila i část mužstva ZPS letiště Karlovy Vary, proběhlo ve specializovaném zařízení IFTC na letišti Durham Tees Valley.

„Hlavním cílem cvičení bylo získat a upevnit hasičské a záchranářské návyky pro případ vzniku mimořádné události na letišti. Náročný čtyřdenní výcvik začínal každý den v 8:30 místního času a trval do 18:00 hodin. Po celý den se opakovaně nacvičovala taktika zásahu s vybranou specifikací na různé druhy letecké techniky, od vrtulníků až po velká dopravní letadla. Každý zásah měl svůj předem stanovený scénář, který se v závislosti na průběhu zásahu operativně měnil tak, aby byly podvědomě u záchranářů upevněny důležité záchranářské instinkty s požadovanou mírou improvizace v případě změny povahy události. Každý cyklus praktických cvičení byl doplněn následným rozborem všech postupů při zásahu na učebně“, uvedl velitel ZPS letiště Karlovy Vary Bohuslav Chudáček.

O investici do školení v zařízení IFTC ve Velké Británii bylo rozhodnuto na základě velmi dobrých referencí na toto školící zařízení. Velkou výhodou je, že na rozdíl od školícího centra v Lipsku, které jsme doposud pro takový výcvik používali, jsou v IFTC používány jak skutečné hořlaviny, tj. zejména letecký petrolej JET A1, tak hasební látky, které se používají při skutečném zásahu, což pro účastníky výcviku znamená, že získají zkušenost sálavého tepla hořícího leteckého paliva a následně i reálného zakouřeného prostředí v uzavřeném prostoru. Tím se při výcviku dosahuje takového stupně simulace prostředí letecké nehody, se kterým by se mužstvo hasičů setkalo v případě skutečného zásahu,“ dodává ředitel letiště Václav Černý.

Do školení části mužstva v Teesside bylo letištěm investováno více než 200.000,– Kč a nově získané zkušenosti budou nyní sdíleny s ostatními členy jednotky ZPS. Zkušenosti z výcviku budou rovněž promítnuty do aktualizace celoročního plánu výcviku jednotky a zejména do aktualizace konkrétních metodických listů a postupů pro zásahy a mimořádné události na letišti Karlovy Vary dle požadavku Úřadu pro civilní letectví ČR. Na základně velmi dobrých zkušeností s tímto výcvikovým střediskem, v zájmu zvýšení odbornosti a udržení maximální akceschopnosti Útvaru ZPS letiště Karlovy Vary, bude v příštím roce vyslána na školení další skupina členů jednotky.

vycvik hasicu letiste Karlovy Vary

Tematicky související články

Leave a Reply