Pilotinfo

Hospodářské výsledky ŘLP ČR, s.p. v roce 2011

Přidáno: 28. Březen 2012Autor:

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky dosáhl za rok 2011 hrubého zisku v celkovém objemu 280 milionů korun a to při obratu 3.212 milionů korun. V případě hrubého zisku tak došlo k meziročnímu zlepšení o 38,1%. Současně jde o nejlepší hospodářský výsledek podniku od začátku ekonomické recese v roce 2008. 

Výborný hospodářský výsledek byl dosažen nejenom z důvodu meziročního nárůstu letového provozu v českém vzdušném prostoru o 4,6%, ale také prostřednictvím trvalého uplatňování trendu řízení nákladů. Zisk nebyl dosažen na účet leteckých dopravců, protože podnik v roce 2011 zachoval své ceny na úrovni posledních tří let. Od roku 2008 tak ŘLP ČR, s.p. uplatňuje zákaznicky vstřícný přístup a současně naplňuje požadavky Evropské komise v oblasti cenotvorby a efektivnosti nákladů letových navigačních služeb.

ŘLP ČR, s.p. je financován z vlastních zdrojů plynoucích z výnosů za poskytované služby a hospodářský výsledek podniku je předmětem daně z příjmů. Z hospodářského výsledku za rok 2011 vzniká podniku daňová povinnost v oblasti daně z příjmů ve výši 81,0 mil. Kč, což odpovídá meziročnímu nárůstu odváděné daně o 75,2 %. Finanční situace ŘLP ČR, s.p. byla v roce 2011 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, které souvisely se zabezpečením jeho činnosti a se všemi závazky vůči státnímu rozpočtu. Tato skutečnost dává reálný předpoklad pro příznivý vývoj hospodaření i v následujícím období.

Hlavním zdrojem příjmů podniku v roce 2011 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 93 % z celkových výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb (76 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb (17 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 3 mil. Kč.

Dynamicky rostoucí výnosovou položkou jsou komerční aktivity podniku ve výši 43 milionů korun, konkrétně činnost Letecké školy ŘLP ČR, s. p., která od roku 2008 působí pod obchodním jménem CANI – Czech Air Navigation Institute. Meziroční vývoj výnosů CANI dosáhl v roce 2011 nárůst o 81 %.

 „Dobré jméno a kvalita komerční nabídky CANI byla i za naším úspěchem ve výběrovém řízení na poskytování výcviku a metodické činnosti na letištích Kanárských ostrovů – Lanzarote, Fuerteventura a La Palma, kterého jsme se s naším španělským strategickým partnerem v roce 2011 zúčastnili. Komerční a výcvikové portfolio CANI  se navíc nově rozšířilo o možnost provádět měřící lety a praktický pilotní výcvik v souvislosti s převedením dvou letadel Úřadu civilního letectví ČR do vlastnictví podniku na začátku roku 2012 “ uvedl při této příležitosti generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice a také k posílení některých funkcí souvisejících s odpovědností státu při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy. Nejdůležitějším strategickým rozvojovým cílem podniku je pořízení nového systému pro řízení letového provozu, který čeští řídící začnou využívat od konce roku 2015.

Vzhledem k tomu, že ceny za poskytované letové provozní služby pro rok 2012 zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích třech letech, očekáváme i přes přetrvávající potíže leteckých dopravců  mírný nárůst poptávky po našich službách v českém vzdušném prostoru. Pokles provozu je naopak  téměř jistý na letišti Praha, stagnaci nebo minimální nárůst startů a přistání předpokládáme  na regionálních letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech, jejichž výsledky jsou spojeny především s letní charterovou sezónou“, komentoval provozní prognózy pro rok 2012 generální ředitel ŘLP ČR, s.p.  Ing. Jan Klas.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s.p. byly v roce 2011 následující letecké společnosti: Lufthansa, České aerolinie, Emirates, British Airways, Raynair, Wizz Air, EasyJet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Aeroflot, Alitalia, Austrian Airlines a další.

Tematicky související články

Leave a Reply