Pilotinfo

Letiště Karlovy Vary má za rok 2014 významný úbytek cestujících

Přidáno: 26. Leden 2015Autor:

Letiště Karlovy Vary odbavilo v roce 2014 celkem 85 596 cestujících. Z tohoto počtu bylo celkem 81 914 cestujících, kteří na letišti svoji cestu začínali či končili (tzv. termináloví cestující) a zbytek, tj. 3 682, byli cestující tranzitní. Celkem tak došlo k poklesu oproti rekordnímu roku 2013 o 19%.

Důvodem tohoto vývoje jsou dva známé faktory – nejprve události kolem Krymu a následná ukrajinsko-ruská krize a poté propad ruské ekonomiky v důsledku poklesu cen ropy a sankcí vyhlášených Evropskou unií, který vyvrcholil prudkým oslabením rublu koncem roku 2014, kdy se jeho hodnota vůči české koruně propadla až o 52% ve srovnání se začátkem roku. Tyto vnější faktory, které nebylo možné jakkoliv ovlivnit, měly za následek významné snížení poptávky po cestách ruských turistů do našeho regionu.

Pokles výkonů byl zaznamenáván v průběhu celého roku 2014, ale v prvním pololetí byl zejména způsoben tím, že ve stejném období roku 2013 byly oproti roku 2014 provozovány linky ČSA do Samary, Ural Airlines do Ťumeně, a také linka společnosti Rossiya do Petrohradu, jejichž provoz byl koncem prvního pololetí 2013 zastaven. Tato skutečnost se na celoročním poklesu počtu odbavených cestujících podílela z 1/3.

Omezování zájmu ruské klientely o návštěvu a pobyt v Karlových Varech a dalších lázeňských centrech v důsledku politických a ekonomických faktorů se začalo projevovat od května. Určité zlepšení trendu roku 2014 sice bylo zaznamenáno v červenci a srpnu, ale od září pokles pokračoval, což mělo za následek nižší obsazenost letů a následné omezení počtu frekvencí na některých linkách s platností od začátku zimního letového řádu, tj. od 26. 10. 2014.

Menší objem přepravních výkonů se pochopitelně promítl i do hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o, na který společnost reagovala pozastavením některých plánovaných investičních aktivit a úpravou finančního plánu na rok 2014. Díky tomu zůstane společnost zisková, odhad hrubého zisku se pohybuje na úrovni 5,5 miliónů korun. O výsledcích hospodaření budeme veřejnost jako tradičně informovat, jakmile budou konečná čísla k dispozici.

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. rovněž dodrží veškeré závazky vyplývající ze Smlouvy o nájmu podniku s Karlovarským krajem. Nájemné, evidované v současné době jako dlouhodobý závazek vůči kraji, bude uhrazeno letos a bude pokrývat období let 2013 – 2015. Nájemné bude použito na zhodnocení majetku kraje – na úhradu výstavby nové hasičské stanice. Příslušné finanční prostředky odpovídající výši nájemného za uvedené období (25 miliónů korun) má společnost připravené a budou zaslány po skončení výběrového řízení, až bude známá konečná cena stavby.

Je třeba zdůraznit, že přijatá úsporná opatření se nijak nedotkla zaměstnanců, nedošlo ani ke snižování jejich počtu, ani ke snížení platů či omezení sociálního programu společnosti.

Pokud jde o výhled na rok 2015, v současné době je velmi obtížné dělat přesnější predikce. Vývoj v roce 2014 však jasně ukazuje, že v regionu je třeba začít pracovat na diverzifikaci trhů a přijít s takovou nabídkou služeb, která by oslovila novou zahraniční klientelu schopnou nahradit (alespoň částečně) výpadek ruských návštěvníků. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. je připravena podílet se aktivně na všech projektech, jejichž cílem bude rozvoj turistického potenciálu regionu a vyšší počet návštěvníků.

Jedním z takových projektů, který pro rozvoj turistického ruchu a ekonomiky v regionu považujeme za velmi důležitý, je dokončení procesu založení Sdružení pro rozvoj leteckých linek, které bude mít formu zapsaného spolku (ve smyslu NOZ). Tento projekt společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. přímo iniciovala. Členy sdružení by se postupně měly stát všechny rozhodující subjekty v karlovarském regionu, které mají co do činění zejména s turistickým ruchem (ale nejen) a jeho hlavní aktivity budou zaměřeny na zvýšení provozu na letišti Karlovy Vary, zejména na zavedení linek z nových destinací, což by mělo napomoci dalšímu rozvoji turistického ruchu a celkově ekonomiky karlovarského kraje.

Letiště Karlovy Vary

Tematicky související články

Leave a Reply